Cif professional cream karta charakterystyki 2019

Pobierz

Przedziały te nie oznaczają zakresów zawartości substancji .Preparat stworzony został przede wszystkim z myślą o czyszczeniu łazienki i kuchni, czyli miejsc narażonych na powstawanie tak uciążliwych i powracających zabrudzeń jak np. kamień wodny lub ślady mydła, czy przypalony tłuszcz i zaschnięte jedzenie.CIF Diversey Original cleaning milk, 0.75l .. Nazwa handlowa: Cif Professional Washroom Cif jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę .Asiakaspalvelu ma-pe | klo 07.00-16.00 | Helsinki puh.. Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.. Porady ogólne dotyczące higieny pracy: Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny (BHP), uznawanych za powszechne dobre praktyki w miejscu pracy.. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: • Dodatkowe .Aktualizacja: 2019-02-08 Wersja: 06.1 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. RomânăCif Cream Lemon 2l #CIF01 mleczko do czyszczenia .. Pierwsza pomoc: • Informacje ogólne: Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412) 3-10Aktualizacja: 2019-07-17 Wersja: 04.0 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu..

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Karta Charakterystyki Cif Professional Cream Środki wymagane dla ochrony środowiska: Kontrola narażenia środowiska patrz podsekcja 8.2.. Data druku: 23.11.2004 Data aktualizacji: 23.11.2004.. Data druku: 23.11.2004 Data aktualizacji: 23.11.2004..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt