Jak złożyć korektę zus dra przez pue

Pobierz

Załóżmy, że wybraliśmy nowy komplet.. w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - jeśli masz konto na PUE, następnie podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij do nas.. Że jestem dorosły i kasę trzepię na "umowie śmieciowej", to musiałem potulnie związać się z NFZ na dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym… i tak co miesiąc wysyłam do zakładu utylizacji szmalu te 300-400zł ponad 450zł kurna z mojej wypłaty.May 9, 20211 day agoKorekty danych należy dokonać zarówno w przypadku samodzielnego wykrycia błędów, jak i otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.. Po zalogowaniu się wybierz zakładkę ePłatnik w prawym górnym rogu Wybierz z lewego menu Dokumenty\Import KEDU Otwarte zostanie okno kreatora importu dokumentów KEDU.ZUS PRZEZ INTERNET.. Po zalogowaniu należy w górnym menu wybrać ePłatnik (1) następnie po lewej przejść do sekcji Dokumenty (2) i kliknąć w Import KEDU (3).. W zależności od tego jaki błąd popełnił przedsiębiorca wypełniając pierwotny dokument w bloku I Dane organizacyjne zaznaczamy pole 01 Wyrejestrowanie z ubezpieczeń lub pole 02 Zgłoszenie korekty danych o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.5 days agoTen artykuł wskaże Ci drogę, jak złożyć ZUS DRA (i inne) przez internet..

Możemy stworzyć nowy komplet rozliczeniowy albo korektę.

Uruchom aplikację ePłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.. (Jeśli jej nie masz, aktywuj aplikację ePłatnik: w roli płatnika składek na pue.zus.pl najpierw.. Następny etap to "cel obsługi rozliczenia".. System sprawdza, czy w bazie ePłatnika istnieje odpowiednia deklaracja rozliczeniowa.W takim wypadku powinien złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA, która skoryguje dokumenty wystawione przez ZUS.. Jeśli na PUE ZUS nie masz zakładki [ePłatnik], aktywuj tę aplikację.. Po zaimportowaniu pliku można go zweryfikować oraz Wysłać do ZUS.. Zaloguj się na pue.zus.pl.. Sama korekta wniosku do ZUS powinna mieć formę załącznika.. Nacisnąć przycisk "Dalej".. W tym celu wybierz kolejno zakładki: [Ustawienia] → [Konfiguracja profilu] → [Aktywacja ePłatnika].W temacie należy podać typ wniosku, datę wniosku i NIP (w tej kolejności).. Jeśli na PUE ZUS nie masz zakładki [ePłatnik], aktywuj tę aplikację.. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy korekta deklaracji wynika z z prawomocnej decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu, wówczas nie ma możliwości odwołania się od korekty sporządzonej przez ZUS.Mar 24, 2022Feb 13, 2022Jun 29, 2021Wejdź na i zaloguj się na swój profil na PUE ZUS.. na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.. Może to być zdjęcie lub skan dokumentu.Dec 7, 2021W menu dokumenty → dokumenty wysłane zaznaczamy, te które chcemy skorygować..

ZUS PUE umożliwia ci też korektę już przesłanego kompletu rozliczeniowego.

)Wejdź na naszą stronę i zaloguj się na swój profil na PUE ZUS.. Dalsze kroki Jeśli w wyniku Twojej korekty:Platforma Usług Elektronicznych 1.. Ma na to czas do 14 dni od otrzymania zawiadomienia.. Możemy też stworzyć nowy komplet na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.. Obsługa rozliczenia przez internet - krok po kroku Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych ZUS i zaloguj się do swojego profiluDziś próbowaliśmy złożyć korektę DRA za 2 mies.. W kroku dotyczącym ogólnych opcji korekty podać: • W polu miesiąc i rok z deklaracji, która ma być skorygowana; • .. Prawym klawiszem myszy rozwijamy menu z którego wybieramy opcję → utwórz kopię dokumentu.. Korekta danych .Na zrzucie poniżej te dane zostały zamazane.. Klikamy "Dalej".. W tym celu wybierz kolejno zakładki [Ustawienia] > [Konfiguracja profilu] > [Aktywacja ePłatnika].Zaloguj się do platformy ZUS PUE w wybrany przez Ciebie sposób (jeżeli nie masz jeszcze konta w PUE - musisz wcześniej się zarejestrować).. wybierz w menu Ustawienia.. Dalej postępuj zgodnie z poleceniami na stronie.. Kolejno na skopiowanym dokumencie nanosimy zmiany, zaczynamy od nadania właściwego identyfikatora.Jeśli rozliczasz tylko własne ubezpieczenie, składasz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA..

Przechodzimy dalej poprzez kliknięcie przycisku "Dalej" na dole strony.

By uruchomić aplikację, kliknij zakładkę [ePłatnik].. Kreator przy obsłudze rozliczenia tworzy nam od razu cały komplet dokumentów rozliczeniowych ZUS (DRA i RZA), podczas gdy złożone do tej pory RZA są prawidłowe, trzeba jedynie dodać raport za jedną osobę.Mar 14, 2022Feb 11, 2022Dec 2, 2021Można z niego skorzystać logując się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS w skrócie PUE ZUS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt