Popatrz na obrazki uzupełnij zdania czasownikami z ćwiczenia 1

Pobierz

Zadania.. Zadanie .Z każdej kolumny wybierz jeden wyraz i ułóż dwa zdania.1 Popatrz na ilustracje i uzupełnij podpisy odpowiednimi wyrazami z ramki.. Pomocy .. Język angielski.. Zadanie.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. Przedmiot.. Indywidualne.. Uzupelnij informacje o sobie odpowiedz na pytania zgodnie z prawda 1 How much .Zad 1.. Practice Book, Zeszyt ćwiczeń.. Zadanie.. zadanie online - wykonać online, sprawdzić i przepisać do zeszytu.. C/104- w każdym zdaniu jest jeden błąd (żle użyte this, that, these, those), popraw go.. Popatrz na obrazek.. Test z rozdziału 8, godz. 9.00 .. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. popatrz na obrazki, w tekście znajdź wyrazy które odnoszą się do nich.. 6 szkoły podstawowej.. Strona 13.. Zadanie.. Zac: drive a car ( ) / climb .Niemiecki, uzupełnij zdania odp.. Następnie napisz odpowiedzi.. Przepisz zdania do zeszytu.. zadanie 6/66 - należy uzupełnić luki właściwym przysłówkiem stworzonym na bazie przymiotników w ramce.. Zadania na ocenę.4.. Po "did" wstawiamy podstawową formę czasownika.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. zadanie online - wykonać .Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika "to be".. 2013-04-16 20:27:15Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń zadanie trudniejsze lub wykraczające ponad podstawę wyklejanka wprowadzana spółgłoska miękka w różnych pozycjach tytuł kręgu odniesienie do podręcznika strona przyrodnicza ćwiczenia podsumowujące osiągnięcia w zakresie czytania i pisania 14 P cz. 4 s. 10-11 ń 1..

1 Popatrz na obrazki i uzupełnij luki słowami z ramki.

W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Popatrz na obrazki.. Uzupełnij zdania o tym, co Holly robiła, a czego nie robiła w zeszły weekend 1. siedzi na ławce z przyjaciółmi w parku 2.. Popatrz na ilustracje w zadaniu 1.. Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Present Continuous.Steps plus V. Practice Book, Zeszyt ćwiczeń.. Uzupełnij zdania, używając podanych nazw czynności i can lub can't.. Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi formami do, does, don't i doesn't.. 2 Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania właściwymi słowami z ramki.2 Uzupełnij wypowiedzi słowami z ramki.. By poćwiczyć budowę i użycie przysłówków sposobu, wykonaj następujące zadania: zadanie 5/66 - materiał audio.. Zadanie.. (przykład)Pobierz plik uzupełnij_zdania_odpowiednimi_czasownikami już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC. Question from @Martynkaa4 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPamiętaj, że po 'can' używamy czasownika w bezkoliczniku.. Uwaga!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jak myślisz, o czym jest ten tekst?. Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Present Continuous.. .Popatrz na rysunek i zdecyduj, czy zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F)..

Zad 4.Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania, używając wyrazów z ćw.

UTRWALENIE BUDOWY ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM CZASOWNIKA CAN - UMIEĆ/POTRAFIĆ.. Uzupełnij zdania (.. )- Zadanie 3: Steps plus V. Practice Book - strona 33 Klasa Przedmiot Język angielski Wybierz książkę Steps plus V. Practice Book, Zeszyt ćwiczeń 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Indywidualne Uwaga!. Kliknij tutaj !. Zadanie.. Operatora "did" używamy z czasownikami regularnymi i nieregularnymi.. 7.Popatrz na obrazki.. Zadanie.. Napisz w zeszycie pytania i krótki odpowiedzi twierdzące i przeczące.. Strona 18.. English, .. Dla chętnych Napisz w zeszycie 5 zdań z wykorzystaniem czasownika być w czasie przeszłym.1.7/105- uzupełnij zdania właściwą formą czasowników z ramki tak aby powstały zdania w zerowym okresie warunkowym.. Workbook, Zeszyt ćwiczeń.. Lesson 02.06.2020 r. wtorek.. Indywidualne.. .uzupelnij zadania czasownikami z ramki podkresl w nich a i e popatrz na wzor cwiczenie 5 strona 75.. Przepisz zdania do zeszytu.. Wiecie?. 2013-11-09 16:52:17; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17; Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. Workbook - strona 33.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!. Uwaga!. Uwaga!.

D/104- uzupełnij zdania zaimkami.

Obrazki zawarte w pliku.CEL LEKCJI: UTRWALENIE SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z CZASEM WOLNYM, CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI.. Wykonaj zad 3 str 91 z podręcznika.. Zeszyt ćwiczeń: 1.4 i 5/72- wykonaj zgodnie z poleceniami.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wybierz książkę.. Używamy go opisując zdjęcia/obrazki, ponieważ widzimy na nich czynności, które zostały zatrzymane w chwili trwania.. Wykonaj zad.. Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Past Continuous.Odmiany czasowników nieregularnych najlepiej nauczyć się na pamięć, można je znaleźć w tabeli czasowników nieregularnych (w kolumnie oznaczonej Past Simple).. 4 str 91 z podręcznika.. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazeniami z ramki cztery wyrazenia podano dodatkowo i nie pasują one do zadnego ze zdan.. Popatrz na wzór schematu z .. Uzupełnij pytania czasownikami z ramki we właściwej formie czasu present perfect.Natępnie napisz krótkie odpowiedzi .. 6 Uzupełnij zdania słowami/wyrażeniami z zadania 4. stosujemy inwersję, tj. odwracamy kolejność wyrazów:.A/104- uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie .. Zadanie.. Przypomnij sobie odmianę czasownika CAN i wykonaj w zeszycie zadanie.. Praca na dwie lekcje 11.05. i 13.05. ; ) 2012-01-10 19:21:22; Angielski - UZUPEŁNIJ ZDANIA PRAWIDŁOWĄ FORMĄ CZASOWNIKA 2009-06-01 17:16:51; Uzupełnij zdania właściwą formą past simple i innymi brakującymi wyrazami ..

Napisz pełne zdania w zeszycie.

2009-09-19 12:39:08; Uzupełnij pytania właściwą formą czasownika be.. Wykonaj zadanie 3. .. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to.. formą czasownika.. Topic: Ćwiczenia utrwalające słownictwo i użycie czasowników 'was' oraz 'were'.. Słowa : bride , bridesmaid , ceremony, priest , engaged , groom ,….Zdania należy uzupełnić czasownikami w czasie Past Continuous.Tworzymy go w następujący spos Odpowiedź na zadanie z Steps plus VI.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt