Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań notatka

Pobierz

Sole,Temat: Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny .uwzględnienie ich w nazwie)definiuje pojęcie kwasy tlenowych izgodnie z teorią Arrheniusa otrzymywania opisuje budowę kwasów dysocjacjiopisujekwasy tlenowe siarki różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych wykryciezapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, H 2 S, H 2 SO 4, H 2 SO 3, HNO 3, H 2 CO 3, H 3 PO 4 Uczeń:VI.. Materiały do zajęć: notatkaPorównanie własności alkanów, alkenów i alkinów.. Porównanie właściwości alkanów, alkenówalkany rozgaŁĘzione wŁaŚciwoŚci silniejsze przyleganie czĄsteczek -potrzebna wiĘkszaenergia do ich rozŁĄczenia - wyŻszatemperatura wrzenia pentan 2-metylobutan 2,2-dimetylopropan sŁabsze przyleganie czĄsteczek -potrzebna mniejsza energia do ich rozŁĄczenia - niŻszatemperatura wrzeniaZapiszcie temat lekcji do zeszytów: "Porównanie właściwości soli i ich zastosowań".. Bazując na zdobytych informacjach, wypisz najważniejsze właściwości alkanów.. Obliczanie składu procentowego .. 23 marcaNotatka do lekcji: 1.. Przeczytajcie temat lekcji z podręcznika str. 113 - 118.. FIZYKA.. Jest to równocześnie zakres materiału na kartkówkę 10 marca dla obu klas .. 113 21.. Szereg homologiczny alkenów.. Zacznij powtarzać wiadomości na sprawdzian z tegoALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru)..

Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań .

Wpisz .. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie i sąNotatka do zeszytu - kl. VIII a i VIII b (może być przepisana lub wydrukowana i wklejona) Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.. Przykłady zastosowań przemysł chemiczny (produkcja środków czystości, np. mydła, produkcja barwników, szkła wodnego, celulozy) NaOHStan skupienia alkanów o liczbie atomów węgla w łańcuchu od 1 - 4 jest gazowy, alkany o 5 - 15 węglach w łańcuchu są ciekłe a mające ponad 15 węgli są ciałami stałymi.. Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. Szereg homologiczny alkenów.. Alkohole_-_cwiczenia.pdf.. Szereg homologiczny alkinów.. docwiczenia.pl.. 16.03.2020Właściwości alkanów Jedną z wykorzystywanych w życiu codziennym właściwości substancji jest palność.. Czy wszystkie sole mają takie same właściwości?. Zależność między .Dziennik laboratoryjny.. Reakcje z wodą bromową, nazywanie produktów reakcji ; Przykłady zastosowań metanu, etenu i etynu.. Kartkówka: nazewnictwo, wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne alkoholi, pisanie równań reakcji spalania alkoholi, właściwości metanolu, etanolu i glicerolu, zadania (% masowy, stosunek mas pierwiastków, stechiometria i inne)..

Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

pisanie wzorów sumarycznych , strukturalnych, grupowych.. Zapamiętajcie, jakie właściwości są wspólne dla wszystkich alkanów, a jakie właściwości zmieniają się wraz ze wzrastająca liczbą atomów węgla w cząsteczce.4.. Oblicz stosunek masowy węgla do wodoru w etanie, etenie i etynie.OPISY Nina Żak 8B Porównanie właściwości soli i ich zastosowań SOLE SOLE: to związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której atomy wodoru kwasu zostają zastępione innymi atomami Węglan Wapnia Wzór: CaCO3 Węglan wapnia stanowi podstawowy składnik wieluPorównanie właściwości soli i ich występowania w przyrodzie Wiktoria Paluch kl.VIII B Sole występujące naturalnnie w przyrodzie Sole występujace naturalnie w przyrodzie Duże zróżnicowanie soli występuje w przyrodzie, przybierając postać minerałów, które są składnikami skał.. Lekcja on-line ZOOM 2 855 - 940 Fizyka Podsumowanie wiadomości z magnetyzmu.. 1) rozpoznaje wzory […] kwasów; zapisuje wzory sumaryczne […] kwasów: HCl, H. 2 S, HNO 3, H 2 SO 3, H 2 SO 4, H 2 CO 3, H 3 PO 4. oraz podaje ich nazwySzkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy - najlepsza szkoła podstawowa w LegnicybKlasa 8m tygodniowy plan i forma zajęć 15.02-26.02.2021r.. i oWitajcie.. Obejrzyjcie poniższą prezentację, przeczytajcie informacje w niej zawarte:Temat: Porównanie właściwości alkoholi - ćwiczenia..

Sole,Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

Zwróćcie uwagę na: - wspólne właściwości alkanów, - zależność między stanem skupienia alkanów a liczbą atomów węgla w cząsteczce (tabelka), - reakcje spalania butanu, - właściwości benzyny, - zastosowania alkanów.Porównanie własności alkanów i ich zastosowań Uczeń: opisuje właściwości fizyczne alkanów, wskazuje związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi w szeregu alkanów (gęstość, temperatura wrzenia i topnienia), wymienia przykłady zastosowania alkanów lekcja on-line karta pracy pistacja.tvScenariusz "Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów" − karta pracy, plik: scenariusz-porownanie-wlasciwosci-alkanow-alkenow-i-alkinow-karta .1 800 - 845 Chemia Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.. Co ciekawe, ze wzrostem temperatury maleje palność alkanów.Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań .. 65 21.. Napisz równania reakcji: a) spalania całkowitego propanu b) spalania niecałkowitego pentanu c) spalania niecałkowitego butanu.. alkany alkeny alkiny Między atomami węgla występują wiązania … Stan skupienia Rozpuszczalność w wodzie Palność Reaktywność Odbarwianie wody bromowej Polimeryzacja 3.. BIOLOGIA Temat: Genetyka- powtórzenie wiadomości.Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Jest wykorzystywany na co dzień do wytwarzania płomienia w kuchenkach gazowych, ogrzewania wody czy mieszkań.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.T: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań Cele: - określanie zmian właściwości fizycznych alkanów w zależności od długości łańcucha węglowego, - poznanie najważniejszych zastosowań alkanów, - zapisywanie równań reakcji spalania alkanów..

Temat dzisiejszy: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań .. Im dłuższy łańcuch alkanów, tym ich gęstość jest większa a lotność mniejsza.. Komentarz: Na dzisiejszej lekcji wyjaśnimy wpływ długości łańcucha węglowego na właściwości fizyczne alkanów, np. na stan skupienia.Temat znajdziesz w podręczniku str. 113 - 118.. Właściwości CHEMICZNE alkanów - wszystkie alkany ulegają spalaniu: całkowitego, niecałkowitego, półspalania ZASTOSOWANIE alkanów - w benzynie - w zapalniczkach - jako substancje energetyczne - jako produkt paliw - jako składnik rozpuszczalników - do znieczuleń - do produkcji farb, gum, kauczuku, barwników - w syntezie organicznejKlasa 8 Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowanie.. Szereg homologiczny alkinów.. Do czego stosuje się sole?. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością obywateli i ich zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez oczekiwania na pomoc ze strony władzy państwowej.. L.p Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek informacje zwrotne od nauczycieli, konsultacje 1. fizyka Wychowanie do życia w rodzinie Historia 2.. Przeczytajcie temat z podręcznika str. 113 - 116.. Obejrzyjcie prezentację i przeanalizujcie tabelę: POROWNANIE_WLASCIWOSCI_SOLI.pdf..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt