Charakterystyki prędkościowe silnika o zi

Pobierz

Jest ona oceniana jako cecha informująca o sposobie reagowania silnika na zmieniające się obciążenie.Nazwa przedmiotu Teoria silników cieplnych: Kod przedmiotu 341 Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Punkty ECTS 2 Forma zajęć 15h wykład, 15h ćwiczenia, 15h laboratoriumChodzi o to, żeby nie przeciążać silnika źle dobraną śrubą (np. trzyłopatowa o duzym skoku dla duzych obrotow) Prawie każdy silnik zaburtowy do łodzi posiada w spodzinie przekładnię optymalizującą obroty silnika do charakterystyki śruby - czasem nawet o przełożeniu 1,5/1.. K , Kałdonski T., Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, WKiŁ, Warszawa 2005 Taki elementarny gaźnik nie zapewnia realizacji wszystkich stawianych mu zadań pod- czas pracy silnika, dlatego musi być wyposażony w następujące urządzenia dodatkowe: • rozruchu i nagrzewania zimnego silnika, 3.Regulacja ilościowa mocy w silniku o ZI i jakościowa w silniku o ZS.. Moment obrotowy 4.. Zadania układu olejenia silnika spalinowego.. Zapłon i przebieg wywiązywania ciepła.. Charakterystyka prędkościowa przedstawia zależność określonych parametrów charakteryzujących pracę silnika spalinowego przy różnych prędkościach obrotowych dla ustalonych więzów.. Zależność toksycznych składników spalin silnika o ZI od współczynnika nadmiaru powietrza.. Oblicz parametry końca sprężania niedoładowanego silnika ZI o stopniu sprężania ε = …..

Charakterystyka prędkościowa silnika spalinowego.

Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki 5.8 Charakterystyka ogólna silnika 5.9 Charakterystyki układów zasilania 5.9.1.Charakterystyka prędkościowa 5.6.. Składniki strat mechanicznych silnika spalinowego.Schemat układu regulacji prędkości silnika prądu stałego 2.. Przykladowa charakterystyke przedstawiono na rys. 8 [3].. Ciśnienie końca dolotu pa = ….. Sprawno ści 6.. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia zapłonu 5.7.3.. MO silnikaPDF | On Dec 1, 2014, Ambrozik Andrzej and others published Wpływ rodzaju układu zasilania silnika o ZI na wskaźniki ekologiczne | Find, read and cite all the research you need on ResearchGatePodczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej w zakresie prędkości obrotowej wału korbowego od 1500 do 6500 obr/min z krokiem co 500 obr/min.. Podstawę sporządzenia charakterystyki stanowi pomiar, ale przybliŝony przebieg charakterystyki moŝna równieŝ obliczyć.Sporządzanie charakterystyki prędkościowej, eksploatacyjnej silnika o zapłonie iskrowym.. Wykonuje się ją w celu syntetycznej oceny silnika oraz określenia jego przydatności do pracy w wyznaczonych warunkach..

Charakterystyka ogólna silnika 5.9.

W6 .. kinematycznych na modelu silnika.. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ocenić wpływ sposobu i miejsca doprowadzenia paliwa do cylindra na wskaźniki ekologiczne silnika.TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielko ściami liczbowymi charakteryzuj ącymi prac ę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza si ę: 1.. Laboratorium: Badanie nieustalonej wymiany ciepła.. Metody ograniczania emisji spalin z silników o ZI i o ZS.. 10 A 10 20 30 czas wyzw.. Elektroniczne sterowanie .. Charakterystyka obciążeniowa .. kąta wyprzedzenia zapłonu 5.7.3.. Parametrami, które można określić są: - moment obrotowy .Charakterystyka prędkościowa - charakterystyka przedstawiająca zależność podstawowych lub pomocniczych parametrów pracy silnika.Charakterystyka prędkościowa przedstawia zależność określonych parametrów charakteryzujących pracę silnika spalinowego przy różnych prędkościach obrotowych dla ustalonych więzów.. Parametrami, które można określić są:Charakterystyki wykreśla się na podstawie danych uzyskanych z pomiarów, jeśli projektujemy silnik to przybliżoną charakterystykę możemy sporządzać na podstawie obliczeń.. Badanie sprężarki tłokowej.. Ponadto z charakterystyki zewnętrznej można wyciągnąć wnioski dotyczące elastyczności silnika..

L3 Charakterystyki prędkościowe.

Jest ona oceniana jako cecha informująca o sposobie reagowania silnika na zmieniające się obciążenie.Charakterystyka prędkościowa - charakterystyka przedstawiająca zależność podstawowych lub pomocniczych parametrów pracy silnika.. CO i CO 2 w spalinach przy pracy silnika według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i .. [13] Kurczyński D.: Wpływ paliw roślinnych i ich mieszanin z olejem napędowym na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym.. Silnik Wankla Silnik Wankla jest rodzajem silnika spalinowego.CHARAKTERYSTYKI PRĘDKOŚCIOWE Charakterystyki prędkościowe są wyznaczane w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłonie iskrowym (silniki ZI) jak i samoczynnym (silniki ZS).. Charakterystyka prędkościowa.. To charakterystyka zależności momentu obrotowego od prędkości obrotowej silnika.. Na charakterystykach umieszczamy przeważnie takie parametry jak: N e [kW] - moc użyteczna silnika, M o [Nm] - moment obrotowy silnika, g e [g/(kWh)] - jednostkowe .Wpływ rodzaju układu zasilania silnika o ZI na wskaźniki ekologiczne WSTĘP .. zewnętrznej charakterystyki prędkościowej..

Wykreślanie charakterystyki uniwersalnej.

Charakterystyki układów zasilania 5.9.1.. Parametry techniczne elementów układów zasilania paliwem silników o ZI 8.8.. Typowa charakterystyka prędkościowa przedstawia zależność mocy użytecznej N e, momentu obrotowego M e lubSilnik o zapłonie iskrowym (ZI) jest silnikiem cieplnym spalinowym o spalaniu wewnętrznym, w którym spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą elektryczną powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.Mieszanina paliwa i powietrza musi być przygotowana odpowiednio wcześniej przed momentem zapłonu, do jej zapalenia niezbędna jest wytworzona w odpowiednim źródle iskra.Prędkość obrotową maksymalną silnika, wynikającą ze spadku wartości momentu obrotowego oraz parametrów trwałościowych silnika.. Parametry poszczególnych charakterystyk mechanicznych silnika określa prowadzący a) charakterystyka naturalna, Us = Usn, Ims = Imsn Us = 220V Ims = 0,58A b) charakterystyki przy obniżonym napięciu, Ims = const.. Średnie ci śnienia obiegu 2.. Zależnie od wymagań charakterystyki warstwicowe mogą przedstawiać dowolny parametr silnika w funkcji dowolnie wybranych dwóch parametrów traktowanych jako zmienne .Nowoczesne stanowisko do badań strategii sterowania i zasilania współczesnych silników o ZI.. Pomiar parametrów roboczych silnika podczas zasilania paliwami alternatywnymi.REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik do nauki zawoduPrędkość obrotową maksymalną silnika, wynikającą ze spadku wartości momentu obrotowego oraz parametrów trwałościowych silnika.. Wykres indykatorowy.. Ponadto z charakterystyki zewnętrznej można wyciągnąć wnioski dotyczące elastyczności silnika.. Zu życie paliwa Ad.1 ŚREDNIE CI ŚNIENIE OBIEGU5 Charakterystyka układu zasilania silnika ZS 5 Podczas ustawiania położenia wałka krzywkowego pompy w stosunku do wału korbowego silnika wykorzystuje się geometryczny początek tłoczenia (GPT) paliwa przez pierwszą sekcję pompy wtryskowej.. Obliczenia cieplne silnika spalinowego.. Sporządzanie rodziny charakterystyk obciążeniowych silnika o zapłonie iskrowym.. W.Obiegi termodynamiczne.. Us = 160 V Ims = 0,58Asilnika spalinowego o zaplonie samoczynnym wyposazonego w mechaniczny regulator wielozakresowy.. Wprowadzenie 5.7.2.. Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki 5.8.. .Charakterystyki słuŝą do oceny niektórych własności silnika w całym zakresie jego pracy, a ponadto ułatwiają prawidłowy dobór silnika do określonego odbiornika.. Jest to charakterystyka predkošciowa regulatorem czestotliwošci obrotów.. Charakterystyka obciążeniowa silnika spalinowego.5.5 Charakterystyka prędkościowa 5.6 Charakterystyka obciążeniowa 5.7 Charakterystyki regulacyjne 5.7.1.. Najczęściej stosowany sposób ustawienia geometrycznego początku tłoczenia polega na obserwacji ruchu słupa cieczy w szklanej rurce o małej .Źródło: Baczewski.. Badanie układu klimatyzacji samochodowej.. Wykonanie pomiarów i opracowanie graficzne typowej charakterystyki prędkościowej.Charakterystyka prędkościowa silnika spalinowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt