Jak funkcjonowała demokracja ateńska

Pobierz

Zgromadzenie to zarządzało polityką zagraniczną, wojskiem oraz dawaniem praw obywatelskich.Odpowiedź.. Prawa ustalała Rada złożona z 500 obywateli wyłonionych w drodze losowania no okres jednego roku.Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez Zgromadzenie Ludowe.Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Na ich mocy każdy Ateńczyk .Multiteka.. Za jego rządów Ateny osiągnęły szczyt potęgi.. Zaczęty przez rww Dział Dyskusje.. Przejdź do listy zasobów.. materiały prezentacyjne.Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący sposób: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. Zastanówcie się, która instytucja była najważniejsza, bo miała wpływ na obsadę pozostałych instytucji?. Można je pogrupować zgodnie z konspektem lekcji.. W Atenach funkcjonowała procedura określana nazwą ostracyzm - wprowadził ją twórca demokracji ateńskiej Klejstenes.Termin "demokracja" wywodzi się ze starożytnej myśli politycznej i filozoficznej i pojawił się po raz pierwszy w Atenach.Pierwsza demokracja powstała właśnie w Atenach pod przywództwem Klejstenesa w latach 508-507 roku p.n.e. Stąd też Klejstenesa nazywa się niekiedy "ojcem demokracji ateńskiej"..

Dbał o rozwój kultury.Demokracja ateńska funkcjonowała na podstawie jej instytucji.

demokracja; ateńska; przedstawiciele; zadanie dodane 7 października 2010 w Historia przez użytkownika sylwiaaa (2,160) [Szkoła średnia]Jak funkcjonowała demokracja ateńska i dlaczego grecy uważali swój ust rój za najlepszy na świecie?. - Poznać przeszłość ZP - dlanauczyciela.pl.. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędników.Demokracja ateńska * obywatele mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastem, * obywatelami byli mężczyźni, nie mogli być nimi cudzoziemcy i niewolnicy, * prawa ustalała tak zwana Rada Pięciuset złożona z 500 obywateli, którzy byli wybierani przez losowanie, na jeden rok, posiadała funkcje kontrolne, prawo inicjatywy ustawodawczej, * Zgromadzenie Ludowe - Eklezja - zbierała się co 10 dni.. Nie wysmiewali nikogo, sluchali, pomagali i traktowali jak swojego.. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędników.Jak funkcjonowała demokracja ateńska?. Demokracja dawala Grekom rowne prawa i przywileje, dlatego uwazali ja za cos doskonalego, czego nie maja inne panstwa..

Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.

1. naukaman123.. Tucydidesa i Ksenofonta; teksty ponad 150 przemówień takich postaci jak Demostenes; inskrypcje w kamieniu dekretów, praw, umów, honorów publicznych i innych; oraz greckie sztuki komediowe, takie jak te autorstwa Arystofanesa.. Dzieliła się naDemokracja ateńska.-Co to było,jak funkcjonowało,skąd się wzięło,główni przedstawiciele,dlaczego się skończyła?. Demokracja ta oznaczała, że wszyscy obywatele płci męskiej (poza cudzoziemcami i niewolnikami) mieli prawo głosu w sprawie sposobu zarządzania miastami.. materiały prezentacyjne.- demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej, co oznaczało, iż o sprawach państwowych decyzje podejmowały organa władzy, których członkowie zostali wybrani wola większości społeczeństwa.. Niestety, źródła dotyczące innych rządów demokratycznych w .Jakie urzędy funkcjonowały w ateńskiej poleis?. Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3327 Grudzień 21, 2005, 10:36:56 pm wysłana przez boundrose: Demokracja Przyjrzyjcie się grafice w podręczniku na stronie 57.. W całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce jeszcze sto lat temu prawa wyborczego większość obywateli nie miała.demokracja, tolerancja i prawa mniejszosci.. Dla usprawnienia działalności zgromadzenia funkcjonowała również Rada Pięciuset, przygotowująca projekty ustaw, a administracją zajmowali się urzędnicy (odpowiadali oni zarówno przed eklezją, jak i Radą .Demokracja ateńska, forma ustroju państwowego zapoczątkowana w Atenach w VI w. p.n.e. przez reformy Solona, a następnie Klejstenesa, osiągnęła swoją pełnię w V w. p.n.e. Opierała się na możliwości udziału we władzach polis wszystkich wolnych obywateli.Najpierw zajmijmy się demokracją Ateńską..

Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu (demokracja bezpośrednia).

Demokracja Ateńska osiągnęła swoją pełnię w V w. p.n.e. również dzięki reformą Solona w VI w. p.n.e., później Klejstenesa.liczne grupy ateńskiego społeczeństwa były pozbawione wpływu na rządy, np. cudzoziemcy, niewolnicy i kobiety; ustrój ten można nazwać z tego powodu demokracja ograniczoną; demokracja ateńska miała charakter bezpośredni; każdy obywatel mógł wyrażać swoją wolę osobiście, brać udział w obradach i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji państwowychOct 25, 2021Jak funkcjonowała demokracja ateńska?. 21 sierpnia, 2021 admin.. Wejdź na dlanauczyciela.pl i pobierz aplikację Multiteka, czyli bibliotekę multimedialnych zasobów.. Została zapoczątkowana przez Solona, a później kontynuowana przez Klejstenesa.Każdy obywatel po ukończeniu 20 lat, mógł wziąść udział w Zgromadzeniu Ludowym czyli eklezji.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach .Druga instytucja demokracji ateńskiej- Rada Pięciuset funkcjonowała w następujący spos b: 50 radnych zwanych prytanami sprawowało władzę przez jedną dziesiątą część roku.. W latach 444-429 p.n.e. był co roku wybierany na stanowisko stratega.. Była najważniejszym organem władzy.Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.)..

Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3054 Czerwiec 06, 2005, 02:37:08 pm wysłana przez Miko?aj: ekonomia a demokracja.

Demokracja męskich elit.. Najważniejsze instytucje demokracji ateńskiej to: Rada Pięciuset - od czasu reform Klejstenesa najważniejsza instytucja administracji, zwana przez Ateńczyków zwyczajnie radą.. - Zrozumieć przeszłość ZR - dlanauczyciela.pl.. Demokracja bezpośrednia w przeciwieństwie do demokracji pośredniej eliminuje chaos w strukturach i procesie rządzenia.Opisz jak funkcjonowała demokracja Ateńska w 5 wieku p.n.e - MidBrainart .. Perykles - Uznawany jest za głównego twórcę demokracji ateńskiej.. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okręt w i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędnik w.Demokracja ateńska.. Znajdujące się w Multitece filmy edukacyjne, animacje, pokazy slajdów, symulacje i mapy interaktywne pomagają przedstawić treści przedmiotowe w sposób skuteczny dydaktycznie .• wyjaśnia pojęcie demokracji • wskazuje na mapie Ateny i Spartę • opisuje, jak funkcjonowała demokracja ateńska • wyjaśnia, dlaczego Spartę można określić jako państwo żołnierzy • wie, z kim Grecy toczyli wojny w V w. p.n.e. • wymienia co najmniej jednego z wielkich greckich filozofówWspółczesna demokracja nie kocha ludu.. Urzędnicy prytanowie wykonywali uchwały Zgromadzenia, czuwali nas budową okrętów i wojskiem oraz powoływali komisje sprawdzające pracę urzędników.Demokracja ateńska powstała na przełomie VI i V wieku p.n.e..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt