Projekt strategii rozwoju województwa śląskiego „śląskie 2030

Pobierz

Dokument będzie aktualizacją dotychczasowej, obowiązującej na lata 2013-2020, strategii.Uwagi, z dopiskiem "Konsultacje Śląskie 2030" prosimy przesyłać na adres i jednocześnie do wiadomości Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach najpóźniej do 27 lipca 2020r.. 4,3MB PDF Prognoza oddziaływania na środowisko projektu .Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej "Śląskie 2030 - wizja i cele rozwoju" W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, marszałek Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030″ jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w .Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa, dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej "Śląskie 2030 - wizja i cele rozwoju" W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, marszałek Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej.Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" w marcu br. i skierował dokument do konsultacji..

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030".

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" stanowiącego podsumowanie realizacji .. 1,7MB PDF Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030. na załączonym poniżej "formularzu zgłaszania uwag".. W ich trakcie projekt uzyskał pozytywne rekomendacje i opinie: Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego, Śląskiej Rady Innowacji (8 kwietnia 2021 r.),Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" razem z prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.. To bardzo złożony temat - w ęgiel stanowił bowiem nie tylko istotnie źródło dochodu, ale był także elementem stylu życia, lokalnej dumy czy regionalnej tożsamości.. Czym jest strategia rozwoju miasta?W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa przyjął Uchwałą nr 1554/246/VI/2021 "Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie", która jest aktualizacją dotychczasowego dokumentu strategicznego obowiązującego w okresie 2013-2020.. Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+".Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" podejmuje również tematykę nowych, jak ..

2,6MB PDF Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

z 2020 r., poz. 283 z późn.. Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie rcas.slaskie.plProjekt Strategii wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego , w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie .. Dokumenty do pobraniaO założeniach projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 rozmawiali uczestnicy konsultacji społecznych, które odbywały się w Katowicach W konferencji uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele władz regionu - marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz wojewoda .1 | S t r o n a Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego Procesy rewitalizacji oraz rekultywacji obszarów i terenów zdegradowanych w ujęciu regionalnymStrategia rozwoju miasta do 2030 roku Rada Miejska przyjęła nową Strategię rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku..

Transformacja w regionie musi uwzględniać potrzeby środowiska naturalnego, gospodarki oraz interesy mieszkańców.Tematem wysłuchania będzie wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku w trakcie "odchodzenia od węgla".

Twój głos będzie pomocny przy wdrażaniu Strategii "Zielone Śląskie 2030" oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, w tym działań i projektów wspieranych w ramach funduszy europejskich 2021-2027 .Tematem wysłuchania będzie wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku w trakcie "odchodzenia od węgla".. Fundusze Europejskie 2021-2027; Fundusze UE: RPO 2014-2020 .. Celem głównym jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną .Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1959/161/VI/2020 w dniu 26.08.2020 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag.strategia rozwoju ponadlokalnego gmin powiatu rybnickiego na lata 2021-2030 projekt maj 2022 1,Pliki do pobrania.. zm.) ogłasza,Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej "Śląskie 2030 - wizja i cele rozwoju" W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, marszałek Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej.Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.Wizja rozwoju województwa śląskiego do 2030 roku w trakcie "odchodzenia od węgla" ty złożony temat, węgiel stanowił bowiem nie tylko istotnie źródło dochodu, ale był także elementem regionalnej tożsamości..

Uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres: Departament Rozwoju RegionalnegoSpółki Województwa; Region; Plan rozwoju; Fundusze UE / EOG .

Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+".Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.Został on przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2226/169/VI/2020 z dnia 30 września 2020 r. i tym samym skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt