Opis kierunku studiów administracja

Pobierz

Opis kierunku (do 2000 znaków ze spacjami) Kierunek studiów I stopnia "Administracja" umożliwia kształcenie kadry dysponującej wszechstronną i ugruntowaną wiedzą z zakresu prawa publicznego (z elementami innych specjalności nauk prawnych) i funkcjonowania administracji publicznej, a także .Popularne specjalności na kierunku biznes i administracja: gospodarka nieruchomościami, nowoczesna polityka ekologiczna, prawo i inwestycje, prawo w administracji publicznej.. Zajmujemy także wysokie miejsca w najważniejszych zestawieniach niepublicznych szkół wyższych, przygotowanych przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą.24 Uczelni w Krakowie - studia dzienne, zaoczne - magisterskie, inżynierskie, licencjackie - oferty edukacyjne, tryby studiowania, czesne, szczegółowe opisy kierunków studiów - wybierz najlepsze studia za pomocą naszego portalu.Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów?. Studia obejmują przede wszystkim przedmioty ściśle związane z obszarem działalności administracji publicznej, jednak studenci mają w trakcie nich styczność również ze .absolwent stuidiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku administracja posiada szczegółową wiedzę na temat zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje …1..

Co jest ważne przy…Wszystkie kierunki studiów 2022/2023.

Praca po studiach Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, agencjach nieruchomości, firmach deweloperskich, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej oraz w firmach budowlanych i konsultingowych.Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest przygotowanie przyszłych kompetentnych urzędników, znających zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi oraz umiejących współpracować z petentami/klientami oraz mediami.Prowadzenie studiów na kierunku Administracja związane jest z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu posiadaną bazą materialną, zapewniającą realizację programu studiów, a także z możliwościami kadrowymi i finansowymi, jak również z zapotrzebowaniem rynku pracy na absolwentów kierunku Administracja.Studia przeznaczone są dla osób pragnących posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za politykę socjalną, politykę unijną oraz z zasadami administrowania poszczególnymi sferami życia publicznego.. 120 godzin).. Język wykładowy: polski: Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne: Poziom studiów: licencjackie: System studiów: stacjonarne: Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2017-03-09..

To świetny sposób na połączenie pracy i studiów!

Administracja to bardzo często wybierany kierunek nauki.. Opis kierunku (do 2000 znaków ze spacjami) Program studiów II stopnia na kierunku "Administracja" umożliwia pogłębione i nowoczesne kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dla różnych sektorów administracji publicznej, ale także dla innych .. Wypełnij formularz,a my skontaktujemy się z Tobą.ATUTY KIERUNKU Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej umożliwia nauczanie praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa.. Jeśli już studiujesz - możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.. Za odbycie praktyki zawodowej i jej zaliczenie student otrzymuje 4 punkty ECTS.Opis kierunku Wydział Prawa i Administracji jest jednym z najlepszych w kraju, co potwierdzają wielokrotne zwycięstwa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej ..

Jeśli szukasz studiów - możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne.

Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie wybierać najbardziej dopasowane studia.. Nazwa Kierunku: Administracja 2.. Wyniki ankiety z portalu Studia.pl przekażemy uczelniom.. Kończąc studia, absolwenci kierunku uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do kontynuacji nauki na studiach magisterskich uzupełniających II stopnia, lub podjąć .Studenci kierunku Administracja studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), zobowiązani są do odbycia studenckich praktyk zawodowych na ostatnim semestrze studiów w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie (min.. A Administracja Administracja publiczna Agrobiologia Agrochemia Aktorstwo Akustyka Analityka biznesu Analityka chemiczna i spożywcza Analityka gospodarcza Analityka medycznaOPIS KIERUNKU.. W ramach zajęć realizowanych w pracowni mogą być przeprowadzane symulacje rozpraw sądowych oraz postępowań administracyjnych, podczas których studenci wcielają się w role sędziów, urzędników, stron postępowania, świadków i petentów.Poniżej przedstawiamy alfabetyczną listę dostępnych kierunków studiów, wraz z ich charakterystyką oraz listą uczelni, na których możesz je studiować..

Studia I-ego stopnia - licencjackie na kierunku Administracja, trwają 3 lata i realizowane są w trakcie 6 semestrów.

Student zgłębi ogólną wiedzą z zakresu nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną i potrafi wykorzystywać to w pracy zawodowej.. Opis Kierunku Program StudiówAdministracja sektora publicznego - tutaj poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych - także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi.. podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń .poszukiwania wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego oraz z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego; rozumienia form aktywności administracji publicznej państwa; klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji; rozumienia części szczegółowej prawa administracyjnego; stosowania wykładni części szczegółowej w prawie administracyjnym; poruszania się po zasadniczych aktach prawnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa .Podstawą są studia na renomowanej uczelni.. Celem studiów na kierunku administracja jest przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy w organach państwowych i samorządowych.. SPECYFIKA KIERUNKU.. Życzymy trafnych wyborów!. W ramach studiów na kierunku administracja student zdobywa wiedzę z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania i nauk społecznych, która nie jest tylko powtarzaniem sztywnych reguł i schematów, ale przede wszystkim ma olbrzymi wymiar praktyczny, którego poznanie sprawi, że na rynku pracy staje się on .Administracja, to kierunek studiów, realizowana na warszawskich uczelniach w trybie dziennym (stacjonarnym), zaocznym (niestacjonarnym, jak i za pośrednictwem platform nauki zdalnej (online).. Nazwa Kierunku: Administracja 2.. Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!. Będziesz mógł pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowej.Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele ksztaBcenia Charakterystyka kierunku Kierunek Administracja jest kierunkiem prowadzonym na Uniwersytecie od 1996 r. Studia na tym kierunku maj za zadanie ksztaBcenie specjalistów z zakresu szeroko poj tej administracji, przygotowanych do pracy w ró|nych rodzajach administracji publicznej, a tak|e w instytucjach niepublicznych.Opis kierunku.. Dokładne informacje, uczelnie, spis wszystkich kierunków i opisy oraz porady ekspertów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt