1 jaki to rodzaj źródła historycznego uzasadnij swoją odpowiedź

Pobierz

Czego możesz się z nich dowiedzieć o przeszłości swojej rodziny?. Wiedzę o przeszłości czerpiemy ze Źródeł historycznych, stanowiących - najogólniej mówiąc - spuściznę dziejowego procesu.. Matura 2014 z historii rozpocznie się 20 maja o godzinie 14.. Historiografia to ogół prac historycznych dotyczących konkretnego zagadnienia.. Odszukaj w swoim domu przedmioty, które można uznać za źródła historyczne.. C. po wyprawie Hannibala na Italię.. Źródło: Wielka historia powszechna, t. 7, Świat w XVII wieku, red.. Zadanie B Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Resztki żałosnych ruin, pochodzących zresztą z późniejszych czasów, są bez śladu wielkości i piękna.. Odpowiedź Zadanie 16.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.Źródło 1.. Teodor Tomasz Jeż () - polski pisarz i polityk niepodległościowy, autor powieści historycznych.Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. A. Podraza, Warszawa 2005, s. 379.. Nie zdołano zatrzymać czasu, chociaż cała konstrukcja państwa i obyczajów […] była próbą ich zatrzymania.Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do ilustracji.. Ekspansja w świecie greckim i rzymskim.. 2011-09-06 15:41:51; Liczenie czasu historycznego wytłumaczyć !. Odszukaj w internecie informacje na temat najnowszego odkrycia archeologicznego.Matura z Operonem - polski: zadanie 1.2. Podaj dwa frazeologizmy przywołane w akapicie 1.. Odpowiedź Źródło D J. Le Laboureur de Bleranval, Relacja z podroży do Polski …, (1647) [w:] J. A. Wilder, Okiem cudzoziemca.1 Predestynowany - przeznaczony do czegoś..

... Uzasadnij swoją odpowiedź.

Terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XIII w. oddzielało dwa państwa założone przez zakony rycerskie.. Prosze na dzisiaj,daje 40 punktuw Reklama Odpowiedź 5.0 /5 3 zossik45 Odpowiedź: 2.Apr 5, 2021- Aktowe (dokumentacyjne; normatywne) są to źródła powstałe na użytek administracji, np.: notatki urzędowe, spisy inwentarza gospodarczego, protokoły, sprawozdania, skodyfikowane prawa, edykty - Epistolarne (listowe) jest to wszelkiego rodzaju korespondencja - Historiograficzne: kroniki, roczniki, spisane kazania, pamiętniki, wspomnienia - Hagiograficzne: żywoty świętych - Biograficzne: np. żywoty cesarzy, monarchówPodział z punktu widzenia metodologicznego wyróżnia źródła: potencjalne - te, z których można wydobyć informacje; efektywne - te, z których informacje się wydobywa.. Pisane - zawierające informację utrwaloną za pomocą pisma: a) historiograficzne (opisowe) - kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, itp. b) normatywne (dokumentacyjne, aktowe) - powstałe jako dowód czynności prawnej (dokumenty, akta, spisy inwentarza gospodarczego, .Źródła historyczne: definicje, podziały, rodzaje, interpretacja.. W obozowisku Wayllabamba temperatura powietrza w południe wynosi około 20 °C..

2015-02-27 09:06:00Jaki to rodzaj źródła historycznego?

12.1 Do którego rodzaju źródeł - pierwotnych czy .Rozstrzygnij, czy fakty opisane w źródłach 1. i 2. mogły mieć wpływ na uchwalenie dokumentu zacytowanego w źródle 3. rozwiązane pytania do tekstu 1 jaki to rodzaj źródła historycznego Uzasadnij swoją odpowiedź 2 Wyjaśnij pojęcie konkordat Bulla 3 Przedstaw wpływ władz państwowych na obsadę największych stanowisk kościelnych.. Dziś jest wielkie święto - pierwszy dzień Panatenajów obchodzonych co cztery lata.. Zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie.. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, wojownikach lub innych popularnych bohaterach.1.. Życie wodza, o którym mowa w źródle 1., przypada na okres A. przed ustanowieniem republiki w Rzymie.. I. Starożytność.. Krytyka oraz interpretacja źródeł są podstawowymi etapami pracy historyka.. Zasady oceniania 1 pkt - za prawidłowe rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, mundur żołnierski, naszyjnik, pamiętnik.. Monarchia Ludwika XIV Monarchia absolutna we Francji ostatecznie ukształtowała się w latach .. Czego możesz się z nich dowiedzieć o przeszłości swojej rodziny?.

D. po powstaniu SpartakusaSwój sąd uzasadnij.

Źródła mówią nam tylko to, o co je zapytamy.. 2011-09-05 17:54:48; przykłady żródła historycznego?. Fragment eseju historycznego Miasteczko - siedziba ongiś greckiej potęgi - jest małe, prowincjonalne i źle zabudowane.. źródeł.Legenda (coś, co należy przeczytać; coś do czytania; od łac. legere - czytać) - opowieść albo zbiór opowieści o postaci czy postaciach historycznych lub uważanych za historyczne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. Dyplomatyka jest nauką o dyplomacji.. B. przed wybuchem I wojny punickiej.. (0-1) Uzupełnij tekst, wpisując nazwy obiektów znajdujących się na Akropolu w miejsca oznaczone literami A, B, C.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści obu źródeł.1.1 Do której grupy źródeł historycznych zaliczysz obiekty przedstawione na medalu?. Uformował się pochód i ruszył w kierunku Akropolu.. 2015-02-27 09:06:00scharakteryzowanego w źródle 1.. 2 Józef Ignacy Kraszewski () - polski pisarz, publicysta, historyk, działacz społeczny, autor kilkudziesięciu powieści historycznych.. 2010-09-06 17:07:42; Określ jaki to rodzaj źródła historycznego: List , priorytet , miecz , wspomnienia babci , mury obronne , pamięć 2009-09-09 23:23:58; Źródła argininy?. Odszukaj w internecie informacje na temat najnowszego odkrycia archeologicznego.Zadanie 2..

Swoją odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

Odtworzenie jego przebiegu zależne jest od tego, jak potrafimy odczytać i zinterpretować źródło, będące zarówno odbiciem zachodzących niegdyś procesów, jak i .Określ jaki to rodzaj źródła historycznego: List , priorytet , miecz , wspomnienia babci , mury obronne , pamięć 2009-09-09 23:23:58 3 przykłady malarstwa historycznego 2013-04-16 14:43:15 Źródła argininy?. Budowle wybierz spośród: Erechtejon, Partenon, Propyleje, Świątynia Nike.. Źródła efektywne w danym badaniu historycznym nie tracą swojego potencjalnego charakteru.Źródła historyczne dzielą się na.. (SR05) na podstawie źródła C Odpowiedz, czy źródło C jest przydatne do badań nad mobilnością (ruchliwością) społeczną.. Prawda 2.. 904 wielkopolskich maturzystów przystąpi do podstawowej .rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu badawczego […].. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu (1. i 2.). Do największego przyrostu terytorialnego Wielkiego Księstwa.Mar 15, 2021Matura 2014: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - podstawa, rozszerzenie.. Nazwij emocje, które opisują.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. Zdający: 1) porównuje kolonizację grecką z fenicką w basenie Morza Śródziemnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt