Charakterystyka epoki antycznej

Pobierz

wiemy na przykład, że wielkie eposy starożytnej Grecji - "Iliada" i "Odyseja" były śpiewane przez wędrownych pieśniarzy - aojdów, a dopiero później zostały zapisane.Antyk - epoka literacka, która obejmuje kulturę Grecji (helleńską), kulturę starożytnego Rzymu, kulturę Izreala i wczesnego chrześcijaństwa (Biblia) Średniowiecze trwało w Europie od V do XV wieku, jednak daty te są bardzo umowne, ponieważ koniec średniowiecza w różnych państwach różnie następował.Nazwa epoki, nadana w renesansie, ma znaczenie pejoratywne.. Język polski - epoki literackie - antyk - opracowanieGrecy dokonali podziału na tragedie i komedię Budowa i cechy tragedii antycznej TRAGEDIA przedstawia konflikt jednostki wybitnej dążącej do wzniosłego celu, walczącej z przeciwnościami Klęska bohatera budzi tragedię.. Sokrates 469-399 r. p.n.e. był nauczycielem Platona głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą jego dewiza to: "Poznaj samego siebie" podkreślał świadomość własnej niewiedzy: "Wiem, że .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone..

Antyk - charakterystyka epoki.

Definicję filozofii krótko sformułował Władysław Tatarkiewicz, który stwierdził, że "jest to nauka o tym, co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze".Antykiem (inna nazwa: starożytność) nazywamy ten okres w dziejach ludzkości, który zawiera w sobie czasów najdawniejszych (czyli ok. XIII w. p.n.e. - to czas tworzenia się początków piśmiennictwa) do V w. n.e. włącznie.. Kultura grecka we wczesnym okresie rozwijała się głównie na wybrzeżach Azji Mniejszej oraz na wyspach Morza Egejskiego, nie miała więc żadnego stałego centrum.Renesans - ogólna charakterystyka epoki.. Dominika Grabowska 21 grudnia, 2013 język polski, Odrodzenie No Comments.. Symboliczną datą upadku antyku jest 476 r. czyli rok, w którym barbarzyńcy podbili Cesarstwo Zachodniorzymskie.charakterystyka literatury antycznej 1. .. Filozofie antyczne.. Pochodzi od łacińskich słów medium aevum, oznaczających "wieki ciemne" (w rozumieniu - zacofane, prymitywne).. Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodnio rzymskiego..

Nazwa epoki - pochodzi z łaciny ( media aetas, medium aevum) i oznacza "wiek średni".

I najbardziej nas interesuje.. Kultura antyczna ma jednak swój początek w tekstach przekazywanych ustnie.. Ważne pojęcia: Starożytność-to nazwa, która ogarnia ogrom epok- cały dorobek ludzkości przed naszą erą.Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano "renaissance", co oznacza dokładnie odrodzenie.OŚWIECENIE - ogólna charakterystyka epoki Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia.. Budowa tragedii - Prolog -zawiązanie akcji, wejście aktorów; Parodos - wejście chóru, pierwsza pieśń; Epejsojdon występy aktorów; Komentarz chóru; Epilog - ostatnie wystąpienie aktora, zakończenie akcji; Exodus ostatnia pieśń i wejście chóru.Kultura antyczna wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską, szczególnie w zakresie filozofii, myśli politycznej, prawa, sztuki, literatury i kanonów piękna..

Literatura starożytna: Literatura okresu antycznego wywarła ogromny wpływ na późniejsze epoki.

Ateny - to polis doskonałe.. Na dokonaniach i wiedzy antycznych twórców opierają się wszystkie późniejsze epoki w dziejach ludzkości.ANTYK - ogólna charakterystyka epoki Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.Średniowiecze - charakterystyka epoki.. Uważał on, że z czterech przedmiotów, które obejmuje wychowanie (gramatyka, gimnastyka, muzyka, rysunki), muzyka zasługuje na szczególną uwagę, bo choć "gramatyka i rysunki są .Architektura renesansu narodziła się we Włoszech, na co początkowo miało wpływ głównie narodowe odrodzenie i przywołanie dziedzictwa cesarstwa.Mimo upadku XIV-wiecznej idei politycznej prąd intelektualny odrodzenia rozwijał się, a architektura zaczęła być powszechnie uznawana jako działalność twórcza indywidualnego architekta, nie zaś usługowa, pomyślana głównie na .Informacje wstępne Nazwa Funkcjonują dwa określenia epoki poprzedzającej w dziejach kultury średniowiecze..

Kompendium sprawdzianowe zawiera ogólną charakterystykę epoki oraz wybrane zagadnienia z epoki antycznej.

Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Epoka ta obejmuje czasy od najdawniejszych (początki piśmiennictwa sięgają XIII w. p.n.e.) do 476 r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.. wiemy na przykład, że wielkie eposy starożytnej Grecji - "Iliada" i "Odyseja" były śpiewane przez .Antyk charakterystyka epoki i takie tam inne bzdety.. Starożytna Grecja jest kolebką europejskiej sztuki i cywilizacji.. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym (czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe), dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria.Antyk - charakterystyka epoki.. Antyk - charakterystyka epoki.. Gdzie jesteśmy?. Wśród greckich miast-państw (polis).. Jednocześnie średniowiecze uznano za okres upadku kultury antycznej, a więc nazwa "wiek .Nazwa ta została nadana przez papieża Giovanniego de Bussisako w XV wieku, jako określenie epoki oddzielającej starożytność od renesansu.. Tworzono widowiska teatralne ( komedie i tragedie), ważna była także historiografia ( dziejopisarstwo), myśli filozoficznej i retoryki (sztuka wymowy).Epoka ta obejmuje czasy od najdawniejszych (początki piśmiennictwa sięgają XIII w. p.n.e.) do 476 r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.. To na niej wzorowali się artyści kolejnych okresów literackich, to ona stanowiła dla niech inspirację.Nie ma epoki, która w jakiś sposób nie czerpałaby z dorobku twórców antycznych.. Ówcześni mówili często o swych czasach jako o "wieku rozumu" (w Anglii), "wieku filozofów" (we Francji), wieku "oświeconym" lub "epoce świateł".Charakterystyka epoki antyku.. Muzyka średniowieczna wyrosła na trzech źródłach: muzyce antycznej Grecji, muzyce hebrajskiej,Rok 476 to umowna data zakończenia epoki starożytnej.. Antyk to cywilizacja grecko - rzymska rozwijająca się na obszarze morza Śródziemnego od ok 2000 lecia p. n. e. do upadku cesarstwa rzymskiego (V w. n. Powtórz .tych terenach zrodziły się dwa główne nurty kultury antycznej: grecko-rzymski oraz judeo- chrześcijański, które przenikając się i jednocząc pod koniec epoki, stanowią źródło kultury europejskiej.. Piśmiennictwo: Pismo (alfabetyczne) istnieje od ok.Wypracowania - Antyk "Charakterystyka epoki" Opisy wypracowań:Antyk, Starożytność - charakterystyka epoki.. Źródła muzyki średniowiecznej .. Kultura antyczna ma jednak swój początek w tekstach przekazywanych ustnie.. Rodzaje literackie Główne: Epika, liryka, dramat.. Jesteśmy literackimi dziedzicami Homera, epos dominował w kulturze aż do objęcia panowania przez powieść.Antyk - ogólna charakterystyka epoki Język polski, Epoki literackie.. Wtedy to Germanie zdobyli Rzym i upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt