Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych

Pobierz

uczennica.Wyraz pochodny - to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego); Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczy3 Oddziel pionową kreską temat słowotwórczy od formantu w wyrazie podróżować w każdym z podanych.. Mam wypisać te informacje dla Pogan i Chrześcijan z tej lektury proszę o pomoc.. Zadanie jest zamknięte.. Porównaj podstawy słowotwórcze wymienionych wyżej wyrazów: wędzić - wędz-arnia.. - Odrabiamy.pl Język polski - szkoła podstawowado podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe.. Okładka - formanty i ich znaczenie Źródło: pixabay, licencja: CC 0. nadodrzański -.Wskaż w wyrazach pochodnych podstawę słowotwórczą i formant Wyraz podstawowy: Wyraz pochodny: pies piesek dom domek dach daszek myć zmyć kolega koleżanka grać wygraćWskaż w wyrazach pochodnych podstawę słowotwórczą i formant Wyraz podstawowy: Wyraz pochodny: pies piesek dom domek dach daszek myć zmyć kolega koleżanka grać wygrać34.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe, zaznacz formant w wyrazach pochodnych oraz końcówkę w wyrazach podstawowych.Zapisz wymiany głosek w podstawie słowotwórczej,jeśli takowe występują a) narożnik, b) biel, c) światło, d) domowniczka, e) najlepiej, f) rozpylacz ..

Wskaż formanty w wyrazach pochodnych.B.

.- narożnik, .- płotek, .- królowaJęzyk polski.. piękny - pięknie (określenie, w jaki sposób).Wyraz pochodny to taki wyraz, który został utworzony od innego wyrazu.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami .Dopisz wyrazy podstawowe.. Podane wyrazy podziel na pochodne i podstawowe: mama, gospodyni, domownik, wierszokleta, pies, dom, gospodarz, nauczać, podręcznik, pilność, wysypisko, kwiatek, podskoczyć, słowo a) wyrazy podstawowe: ……………………………………………………………………………………………………Autor: kinia0018 Dodano: 8.1.2011 (18:58) Dopisz wyrazy podstawowe do pochodnych, stwórz parafrazę oraz wskaż formanty : -przeczytać.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. wędzarnia -.. 7 Utwórz złożenia z podanych wyrazów podstawowych.ogrodzić - wyraz podstawowy, ogrodzenie - wyraz pochodny ogrodzenie - coś, co pozwala ogrodzić.. Zapisz wymiany głosek w podstawie słowotwórczej, jeśli takowe występują.. bez ładu - bezład-ny.8.W każdym zestawie uporządkuj podane wyrazy - od podstawowego do pochodnego.. Zobacz - wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej (cząstki wspólnej z wyrazem podstawowym) i formantu, który tworzy nowy wyraz..

Do podanych wyrazów pochodnych dopisz podstawowe.

nauczyć.. WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. nauczycielka.. Zgłoś nadużycie.. -koszykówka.. a\kwietnik.. W podanych przykładach podkreśl rdzeń i wypiszzad.2 Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych ryba- bielutki- śnieżynka- płotek- nauczycielka- licznik- stolarz- podskórny- wyścigówka- poetycki- zad.3 Od podanych wyrazen przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki przed szkolą- pod warszawą- nad morzem- na rogu- .dopisz wyrazy podstawowe do podanych pochodnych.. Zapożyczenia.. uczeń.. mówić - mów-ca.. kocisko bezdrożne gołębnik biel piekielny wesołek słownik słówko zmywarka potrzebuje jak najszybciej.proszę pomóżcie:)Formanty i ich znaczenie.. nauczyciel.. P F Imię i nazwisko:_____ Test z wyrazów pochodnych - kl. 6 BSłowotwórstwo (Gramatyka) Zapożyczone słowa.. Byłem chory, więc nie poszedłem do kina, ale obejrzałem film w telewizji.. Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Każdy nowy wyraz zapożyczony z innego języka, zanim wejdzie do zasobu słownictwa ogólnego i stanie się dla wszystkich zrozumiały i zaakceptowany, musi przejść długą, niełatwą drogę.. określić, jakimi częściami mowy zostały wyrażone podane wyrazy podstawowe.Odpowiedzi..

W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze.

………………… - ruszać ………… …………… …… - braciszek……… ………………… - leśny………… ……… … 0 ocen | na tak 0% 0 01.. Wypisz oboczności: groszek, kwiatowy, odpis, mędrzec, stolik, najładniejszy.. ała się rozpisać więc proszę żeby ktoś nie szczędził słów.. Wzór: książ-ka - księg/a ę:ą, g:ż. Setka -.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach .Sprawdzian ze składni.. Zaznacz głoski oboczne.. Natalia on napisz opowiadanie z następujących wyrazów arbuz papuga meduza struś góry kogut klucz .dopisz wyrazy podstawowe.w wyrazach pochodnych oddziel formant od podstawy słowotwórczej,lub zaznacz formant zerowy.zapisz oboczności.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe:Nauka o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia nosi nazwę .Ta cząstka to podstawa słowotwórcza.. mroźny -.. W wypowiedzeniu użyto dwóch przecinków, aby wydzielić: A. zdania złożone współrzędnie: łączne i przeciwstawne, B. zdania złożone współrzędnie: wynikowe i przeciwstawne, C. imiesłowowy równoważnik zdania, D. zdania .11..

WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.

P F Wyrazy pokrewne mają wspólną część znaczeniową.. W wyrazach pochodnych oddziel formant od tematu słowotwórczego.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe - lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe, zaznacz formant w wyrazach pochodnych oraz końcówkę w wyrazach podstawowych.. Początkowo jego używanie może przysparzać wszystkim wiele problemów.. góra - gór-ka.. -zwiedzać.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. Styl życia: Traktowanie bliźnich: Wiara: Wyznawane wartości: Stanowisko wobec życia wiecznego:Podaj wyrazy podstawowe do pochodnych.. A 17.D 18. bibliotekaWYRAZ POCHODNY - pochodzi od wyrazu podstawowego PRZYKŁAD: DOM-domek, domeczek, domowy, domownik, domator, podomka (tzn. szlafrok) PRZYKŁAD: PISAĆ - pisarz, pisarka, zapisać, napisać, przepisać PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA - część wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (dom, pisać)81% 68 głosów.. 8.W każdym zestawie uporządkuj podane wyrazy - od podstawowego do pochodnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt