Uzupełnij podane przysłowia partykułą nie

Pobierz

przyjaciel, lecz twój wróg.W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy z partykułą "nie": miła, bawić się, pierwszy, zwinność, który, odważny, wczoraj, robi, taki, przestrzeganie, ćwierć, dyskrecja, zrobiono, miło czasowniki: rzeczowniki: przymiotniki: przysłówki: liczebniki: zaimki:Ćwiczenia do zasady - pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.. Uzupełnij zdanie tak, by powstała sensowna informacja.nie zasada pierwsza Nie zrzeczownikami Nie z rzeczownikami piszemy łącznie.. ……… szczęścia chodzą po ludziach.Partykułę "nie" piszemy rozdzielnie z: przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie ładniejszy, nie najładniejszy, nie ładniej, nie najładniej, osobowymi formami czasownika i z bezokolicznikami, np. nie słucha, nie słuchać, czasownikami nieosobowymi, np. nie trzeba, nie warto, nie należy, UWAGA !— partykuła następuje po przysłówkach bynajmniej i wcale.. Znajdź polskie odpowiedniki podanych wyrazów.. Kraków zbudowano.. Puść to w ………………………… 4.. Rozbawiło mnie to, że się przewróciłeś.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij podane przysłowia partykułą mnie Wybierz 2 i ułóż z nimi zdania.. Odgadnij, o jakie rzeczowniki chodzi.. przyjaciel c) To .. Tzn. określająca czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.. Szczęśliwi czasu .……………………………….. Kraków zbudowano..

Zapisz podane wyrazy z partykułą nie.

prorokiem we własnym kraju.. Składa sie z 2 etapów, a jego laureaci otrzymują tytuły Szkolnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii.. ……………………………… chodzą parami.. Zasady pisowni nie z poszczególnymi częściami mowy są wyczerpująco opisane na s. 77-82 WSO.. popatrz!. popatrz,proszę cię.Uzupełnij zdania partykuła nie.. Przepisanie do zeszytu nowej wiadomości z pisownią partykuły "nie" rozdzielnie - s. 281. c) Czemu tak stoisz?. Stądnazwa potrawy-hopka.. możesz nam pomóc?. Wybierz je z ramki.. Za to po zjedzeniu możnaprzez cały dzień pracować, jechać na koniu, czy hopać - tańczyć.. Do wsi zjechali gospodarze.Askly | Dokonaj analizy całościowej wypowiedzeń.. 9 Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.Pisownia łączna partykuły "nie": z rzeczownikami (np. niemuzułmanin, nieteolog); z przymiotnikami (np. niestary, niekochany) - w przypadku przymiotników rozpoczynających się dużą literą stosujemy dywiz (np. nie-Szekspirowski, nie-Boży);Uzupełnij zdania 13.1.-13.3.. Sami nie wiecie, co posiadacie.. Szkolny Mistrz Ortografii.1.Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą "nie".. Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki.. Oznacza to, że przysłówek jest określeniem czasownika.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

1.Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą "nie".

Pokaż nam, gdzie mieszkasz.. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych.. Uzupełnij luki w podanych regułach.. Transformacja - efekt - priorytetowy - dozowanie - promować - epilog - bilans - manipulacja - 2.. (2 lekcje) Podręcznik, s. 280-281.. Miła, bawić się, ćwierć, wczoraj, śpiewa, taki, dzielny, przestrzeganie, który, drugi, zwinność, miło, namalowano, dyskrecjaPrzysłówek - jak sama nazwa wskazuje, jest wyrazem stojącym przy słowie, czyli przy czasowniku.. 8.Mieć ………………………… sumienie.Proszę o wypisanie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy.. Dokonaj analizy całościowej wypowiedzeń.. Uzupełnij luki partykułą nie pisaną łącznie lub rozdzielnie.Uzupełnij luki w podanych niżej przysłowiach wyrazem nie pisanym łącznie lub rozdzielnie.. Rusz .. się!. W razie problemów czy dalszych …Uzupełnij zdania partykułami i wykrzyknikami.. 2.Pokorne cielę dwie matki ssie 3.Nie samym chlebem człowiek żyje 4.im dalej w las tym więcej drzew 5.Jedna jaskółka wiosny nie czyni.. Zaznacz zdania bezpodmiotowe na rysunku Połącz liniami pary punktów współrzędnych zapisanych przy .Drodzy Uczniowie, proszę uzupełnić podane ćwiczenia: 1.. Jaki dziwny ptak.. Pisząc uzupełnij wyrazy partykułą "nie" pisaną łącznie lub rozdzielnie: .krytyczna wypowiedź, .nadaremny wysiłek .1.mądrej głowie dość dwie słowie..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Nikt ………………prorokiem we własnym kraju.. b) U bram Rzymu stanął .. Potrawajest bardzo sycąca, nie da się zjeść jej dużo.. Partykuły podkreśl jedną linią, wykrzykniki - dwiema.. Szczęśliwi czasu ……………………….. 4 Bez pracy nie ma kołaczy.. Z góry dziękuję za odpowiedź!. — po wyrażeniach gdyby nie, jeszcze nie, już nie, nawet nie.Przepisz podane wyrażenia.. Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy.. wdowi grosz - biały kruk - niedźwiedzia przysługa - nie stracić głowy - słomiany zapał -Wyraz nie z rzeczownikami, przymiotnikami oraz przysłówkami odprzymiotnikowymi piszemy …………………………., np.: ………………………, …………………, 4.W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy wraz z partykułą "nie".. Kraków zbudowano.. Pełni funkcję .Temat: Pisownie "nie z różnymi cześciami mowy" - przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.. Przedstawiam konkurs z roku szkolnego 2005/2006.. 3 Ani Antoni na morzu wiatru nie dogoni.. 5 Broda mądrości nie doda 6 Co się odwlecze to nie uciecze.. 1.Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą "nie".. 7Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.. Przykłady: bynajmniej nie szczęście dało im wygraną, ale to wcale nie pogoda była największym powodem do zmartwień.. Określ, jaką są częścią mowy.. Huk był taki, że szyby z okien wyleciały.. 6.żadna praca nie hańbi 7.z małej chmury duży deszcz 8. każdy kij ma dwa końce 9.Co roku organizuję w Publicznym Gimnazjum w Szastarce konkurs ortograficzny, który cieszy się zainteresowaniem uczniów..

Zeszyt ćwiczeń cz. 2Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą "nie".

……… ma dymu bez ognia.. 2Aksamity, atłasy sławy nie czynią.. Odpowiedź na zadanie z Między nami 7.. Tutaj postaram się jedynie przedstawić ogólny zarys tych reguł, co pozwoli na poprawny zapis partykuły nie w zdecydowanej większości przypadków.. Przepisanie do zeszytu przypomnienia z pisownią partykuły "nie" łącznie - s. 280. a).. mam ochoty.. 3.Potrawę przygotowuje się z tłuczonych ziemniaków, zasmażkimącznej, okrasza się bryndzą, skwarkami, a w święta - mięsem.. ……………………………… chodzą parami.Uzupełnij zdania, wpisując partykułę nie łącznie lub rozdzielnie.. PILNE!. skakała, to by nóżki ……… złamała.. a) Ludziom pracującym w kopalni grozi .. niedbałość niepogoda nieczułość 1.. Wrócił pieszo, mimo iż padał deszcz.. Wpisz brakujące litery..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt