Rodzaje pożarów i odpowiednie środki gaśnicze

Pobierz

Na szybkość rozprzestrzeniania takiego rodzaju pożaru istotny wpływ ma rozdrobnienie materiału palnego .Zagrożenie pożarem Nie wszystkie pożary można gasić wodą.. W zależności od substancji palnej dobieramy podręczny sprzęt gaśniczy o odpowiednim środku gaśniczym.. Fosforan jednoamonowy i wodorowęglan sodu są powszechnie stosowanymi środkami gaśniczymi do zwalczania tego rodzaju pożarów ze względu na ich właściwości nieprzewodzące.. Dlatego każdy rozsądny członek naszego społeczeństwa musi być w stanie się przed nimi bronić.. System składa się ze zbiornika wody pożarowej, pompy oraz sieci rurociągów wraz z tryskaczami.Gaśnice proszkowe używa się głównie do gaszenia pożarów typu A, B i C.. Wszystkie warsztaty świadczące usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych są narażone w znacznym stopniu na niebezpieczeństwo wystąpienia .. Łączą w sobie oddziaływanie chemiczne (poprzez odpowiednie dobranie substancji czynnych) oraz fizyczne (poprzez ograniczenie dostępu tlenu i wejście w drobne szczeliny i pęknięcia).Tradycyjnie wyróżnia się także pożary typu E, związane z palącymi się urządzeniami elektrycznymi.. Slideshow by nakiaGaśnice klasy C są odpowiednie do pożaru urządzeń elektrycznych pod napięciem.. Ochrona środowiska jest stałym elementem rozwoju cywilizacji.. Choć woda należy do najpopularniejszych środków gaśniczych, to niekiedy procesowi spalania ulegają materiały zbudowane z pierwiastków i związków chemicznych z nią reagujących..

Grupy pożarów oraz środki gaśnicze Tabela 7.

Mechanizm gaśniczy wody polega na obniżeniu temperatury palącego się materiału poniżej granicy zapalności oraz odcięciu dopływu powietrza po odparowaniu wody.Zagrożenie pożarem Nie wszystkie pożary można gasić wodą.. Próba ugaszenia takiego pożaru wodą spowoduje zwiększenie ognia i skutek odwrotny do zamierzonego.- gaśnice śniegowe, - gaśnice proszkowe, - gaśnice halonowe.. Około roku 2006 zmieniono podział i zamiast grupy pożarów E wprowadzono grupę F. Usunięto z podziału materiały i urządzenia będące pod napięciem elektrycznym a dodano grupę pożarów tłuszczów.Syntetyczne środki gaśnicze przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A oraz B z wykorzystaniem wody wodociągowej ( Roteor M3SP ), a niektóre z nich również przy użyciu wody morskiej ( Roteor M3 Premium ).. Każdy środek gaśniczy charakteryzuje się tym, że hamuje proces gaszenia za pomocą kilku .Mechanizmy działania środków gaśniczych Woda jako środek gaśniczy Stosowana jest głównie do gaszenia pożarów ciał stałych (pożarów grupy A)..

Środki gaśnicze.

Popularne gaśnice montowane w budynkach mają zawsze odpowiednie oznaczenia literowe, pokazujące, do jakiego typu pożaru mogą być użyte.1 Grupy pożarów - czym gasić Aby usystematyzować podział pożarów oraz środków gaśniczych wprowadzono pięć grup pożarów A, B, C, D, E. Pożary powodują poważne szkody materialne, aw niektórych przypadkach prowadzą do utraty życia.. Łatwo można je też rozpylić na dużej przestrzeni.. Działają one skutecznie, szybko wygaszając pożar.. W celu ochrony transportu najlepiej jest użyć gaśnicy proszkowej lub freonowej.Mar 11, 2022Zagrożenia pożarowe, środki gaśnicze, sposób postępowania w czasie zagrożenia W dokumencie Przygotowanie do bezpiecznej pracy (Stron 41-46) 4.6.1.. Pożar lasuOczywiście nie można również zapomnieć o syntetycznych środkach gaśniczych, stosowanych do wytwarzania mechanicznej piany gaśniczej.. Jak powstaje ogień.. Wybierając tego rodzaju narzędzia, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach.. Grupa D - pożary metali (lit, sód czy potas).KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 10: Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze Autorzy: Jerzy Prasuła Bożenna Porycka Joanna Rakowska Daniel Małozięć.. Ciało palne - drewno, tworzywo sztuczne, papier Źródło ognia - zwarcie, niedopałki, iskry, zaprószenie ognia tlen..

Środki gaśnicze - substancje, które hamują procesy spalania.

Powstają wskutek zmieszania gazu z powietrzem i styczności nawet z niewielkim źródłem ciepła - wystarczy niedopałek papierosa albo iskra, by doszło do groźnego dla zdrowia i życia wybuchu.. Gaśnice klasy C są oznaczone jako gaśnice klasy E przez system australijski.Poniżej podajemy najpopularniejszy podział instalacji przeciwpożarowych ze względu na wykorzystywany środek gaśniczy.. Materiał nauczania .. Zasady ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.Klasyfikacja ogniowa.. Próba ugaszenia takiego pożaru wodą spowoduje zwiększenie ognia i skutek odwrotny do zamierzonego.. Gaśnice proszkowe Środkiem gaśniczym w tego typu gaśnicach jest proszek, który jest wyrzucany z gaśnicy za pomocą sprężonego niepalnego gazu.. Najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę użycia, dostępność i efektywność).Grupy pożarów: podział w zależności od materiału lub substancji, która płonie.. Wodna instalacja przeciwpożarowa jest najczęściej wykorzystywana..

Klasyfikacja pożarów Drugą ważną wytyczną w gaszeniu pożaru jest jego źródło.

Instalacja przeciwpożarowa na wodę.. Najczęściej jest to dwutlenek węgla lub azot.Tabela 6.. E - Pożary urządzeń elektrycznych pod napięciem lub pożary grup A,B,C,D w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciemGrupa C - są to pożary gazów palnych (gaz miejski, metan, wodór, propan).. Inną gaśnicą będziemy gasić palącą się ciecz palną, inną zaś pożar wywołany spalaniem materiałów stałych.Poniżej przedstawiamy podstawową charakterystykę najpopularniejszych rodzajów gaśnic i przedstawiamy podział ze względu na środek gaśniczy.. Bardzo ważne jest, aby państwo pod każdym względem przyczyniało się do rozpowszechniania .Oct 21, 2021May 17, 2022Rodzaje pożarów i właściwe dla nich środki gaśnicze.. Wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy.. Choć woda należy do najpopularniejszych środków gaśniczych, to niekiedy procesowi spalania ulegają materiały zbudowane z pierwiastków i związków chemicznych z nią reagujących.. W tej klasyfikacji istnieje 6 grup pożarów oznaczonych literami od A do F: Klasa A: pospolite materiały palne, takie jak: drewno, papier, plastik.. grupa pożarów D to pożary metali, zapłonowi mogą ulec na przykład magnez, sód, potas, karbid, elektron grupa pożarów F dotyczy zapłonów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych Pod kątem grup pożarów i ich oznaczeń powinien zostać dobrany odpowiedni rodzaj gaśnicy przeciwpożarowej.Do proszków gaśniczych można zaliczyć substancje ABC, BC oraz D.. Z tego powodu armie stosują je jako środki zapalające, wywołujące pożary punktowe lub przestrzenne.. Zapobieganie pożarom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt