Lista kroków algorytmu obliczania pola trapezu

Pobierz

2.pobierz długość postawy b. 3.pobierz wysokość.. Zacznij algorytm.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania średniej arytmetycznej trzech dowolnych liczb rzeczywistych.. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania wartości bezwzględnej dowolnej liczby rzeczywistej.Lista kroków i schemat blokowy algorytmu Sposób rozwiqzania zadania, czyli algorytm, moŽna przedstawié w punktach.. Lekcja 6.2: Algorytmy.. min = b, wyprowadź wynik .. Operacje po- winny byé opisywane zgodnie z kolejnoéciQ ich realizacji w danym algorytmie.. Lekcja 7.. Czy świeci się czerwone światło na przejściu dla pieszych?. 1) pobierz pierwsz ą liczb ę 2) pobierz drug ą liczb ę 3) dodaj liczby do siebie 4) wynik dodawania podziel przez 2 5) wy świetl otrzyman ą warto ść 6) zako ńcz Ad.. Budyń jest gotowy od razu do spożycia.. (w nowym dokumencie - może być WordPad i zapisać jako: klasa imię nazwisko algorytm)Przedstawianie algorytmu z warunkami w postaci listy kroków Zadanie : W firmie X miesięczna płaca podstawowa jest zwiększana m.in. o kwotę za przepracowane nadgodziny.. Sposób rozwiqzania zadania moŽna równieŽ omówié (bez zapisywania go).Tak na szybko bo nie mam dzis glowy: 1.Pobierz długość podstawy A. najprostsza metoda można to o wiele bardziej rozbudować o warunki ale nie chce mi sie.Lista kroków: START ..

Krok 1: podaj długość pierwszej podstawy trapezu.

Wyprowadź SUMA3 (wynik) 8.. Wprowadź wartość podstaw a, b i wysokości h. 3.. Mieszaj energicznie około 1 minuty aż do uzyskania gładkiej konsystencji.. Korzystaj z Bożej mądrości.. Przedstaw w postaci listy kroków algorytm obliczenia pola trapezu P=a+b przez h <----to ma być w ułamku potrzebuje na dziś z gory thx ;P 2 Zobacz odpowiedzi Reklama Reklama .. 1 Lista kroków charakteryzuje si ę tym, Ŝe ka Ŝdy wiersz opisuj ący pojedynczy krok realizowanej czynno ści jest numerowany.. Umieść dłonie pod bieżącą wodą z kranu na 2 sekundy h. Złóż dłonie razem i potrzyjNarysuj schematy blokowe obliczania: a) pola powierzchni trójkąta, b) pola powierzchni trapezu, c) pola powierzchni kuli, d) objętości sześcianu.. Krok 1.. Przykłady schematów blokowych.. Prześledź działanie algorytmu z przykładu dla .Lista kroków algorytmu Zadanie 1: Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczania pola trapezu.. a) jeśli tak, przejdź do kroku 1, b) jeśli nie, przejdź do kroku 3.. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody.. Krok 2: podaj długość drugiej podstawy trapezu.Wynikiem jest ma być wartość pola trójkąta : P .. Obliczanie pola trójkąta.. Gra Kamień Papier Nożyce.. Czytaj wysokość H 3.. Zwróć mydło sol.. Lekcja 6.3: Algorytm.. Wprowadź dwie liczby całkowite a i b. Przejdź do kroku 2.. Wykonaj działania.. Przenieś ręce pod wodę dopóki nie zostanie przemoczony re..

Mówimy wówczas, Že algorytm jest zapisany w postaci listy kroków.

Wprowadź liczby danych: n i m. Zmiennej i przypisz wartość jeden: i = 1.. 5.wynik.. Sortowanie - algorytmy sortowania.Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola (P) trójkąta o podstawie a i wysokości h. Uwzględniając w schemacie warunek: dla a i h dodatniego komputer ma od razu obliczyć pole oraz wyprowadzić wynik, w przeciwnym wypadku algorytm powinien od razu się zakończyć odpowiednim komunikatem np. "Wyprowadzone dane są nieprawidłowe"Jak obliczyć pole trapezu mając długości podstaw ai b oraz długość wysokości trapezu h(1/2 - oznacza jedna druga ).. Według przykładów powyżej.. min = b. Przejdź do kroku 5.Zacznij algorytm.. Iść do ręki była umywalka b. Włącz kran do.. Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.Ad.. W przeciwnym przypadku przejdź do kroku 3.. Schemat blokowy algorytmu obliczania pola trójkąta:napisz algorytm w postaci listy kroków ktory obliczy pole trapezu 1.Zmierz ile cm ma 1 i2 postawa oraz wysokość 2.wykonaj działanie czyli dodaj dwie podstawy do siebie pomnóż je przez wysokość i.Opis algorytmu za pomocą listy kroków .. Czytaj podstawy A i B 4.. Jeśli i jest większe od n, przejdź do kroku 4; w przeciwnym wypadku: zmiennej j przypisz wartość jeden: j = 1; jeśli j jest większe od m : przejdź do nowego wiersza; zwiększ licznik i o jeden (i = i + 1);Kroki i algorytmy są opisane i załączone w poniższych akapitach Explanation: 1. algorytm mycia rąk za..

Przedstaw specyfikację zadania oraz zapisz w postaci listy kroków algorytm obliczania pola trapezu.

Jeśli a < b, to podstaw min = a, wyprowadź wynik min = a. Przejdź do kroku 5.. Krok 3.. Sprawdź, czy .. Wzór na pole trapezu to P=[(a+b)*h]/2 czyli inaczej P = 1/2 * (a+b)*h. Tak więc coś poknociłeś z tym wzorem.Lista kroków algorytmu - zadania.. 2.Specyfikacja algorytmu (specyfikacja problemu algorytmicznego) to dokładny opis problemu algorytmicznego, .. Zakończ algorytmOpis słowny Lista kroków Drzewo algorytmu Schemat blokowy Zapis w postaci programu .. Przedstaw specyfikację zadania oraz zapisz w postaci listy kroków algorytm obliczania pola trapezu.. Ciągi liczb.. Wyprowadź wynik: P. Zakończ algorytm.. Z kolei w schemacie blokowymposzczególne operacje pokazane są jako połączone ze sobą figury (bloki).wskazówka : wzór na pole trapezu P= (A+B)*h/2 a i b to długości podstaw, a h to wystkość trapezu.. .Budujemy schemat blokowy ćwiczenie 1 Zapisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczania pola trapezu.. Oto moja kolejna praca domowa, tym razem w postaci kroków miałem zrobić algorytm który obliczy pole trapezu.. Lista kroków tego algorytmu: Zacznij algorytm; Wprowadź wartość liczb a i h; Zmiennej P przypisz wartość wyrażenia: P = a x h / 2; Wyprowadź wynik: P; Zakończ algorytm .. Zmiennej P przypisz wartość wyrażenia: 4.. Lekcja 8.. Weź mydło mi.. Zawartość torebki wsyp powoli do kubka cały czas mieszając..

((a b)* h)/ 2 początek koniec a,b,h P P:=((a+b)*h)/2Lista kroków: 1.

Możesz przejść przez ulicę, zachowując ostrożność.. Nanieś mydło na obie ręce fa.. Należy spraw-dzić poprawność wykonania tego ćwiczenia, zwłaszcza zapis specyfikacji zadania (często przez uczniów pomijany).Witam.. Zacznij algorytm 2.. Jeśli liczba nadgodzin przekroczy 30, to stawka za każdą nadgodzinę powyżej 30 jest zwiększana o 50%.3.Zapisz specyfikację problemu oraz przedstaw w postaci listy kroków algorytm obliczania pola trapezu.. a. h. b• Po przeanalizowaniu algorytmu obliczania pola trójkąta (Przykład specyfikacjizadania i listy kroków algorytmu, str. 10), uczniowie powinni wykonać ćwiczenie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt