Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów prezentacja

Pobierz

Zastosowanie: przemysł kosmetyczny (rozpuszczalniki i substancje zapachowe) przemysł spożywczy (zapobieganie .pochodne wĘglowodorÓw POCHODNE WĘGLOWODORÓW ALKOHOLE KWASY KARBOKSYLOWE ESTRY AMINY WZÓR OGÓLNY : R - Y R - grupa węglowodorowa Y - grupa funkcyjna -CH3 , -C2H5, -C3H7, -C4H9, -C5H11, -C6H13.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów + alkohole monohydroksylowe.. ️ Poznaj moje podręczniki!. Glikol powstaje w wyniku reakcji chemicznej 1,2­-dibromoetanu i wodnego roztworu wodorotlenku sodu.Pochodne węglowodorów - podsumowanie.. Alkohole monohydroksylowe , Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów , Część 2 , To jest chemia ZR , Chemia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl\ Część 2 \ Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów \ 20.. ️ .Andrzej Majkowski.. W ich cząsteczkach występują przynajmniej dwie grupy hydroksylowe -OH.. Najbardziej znanymi alkoholami polihydroksylowymi są glikol i glicerol.. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy.. kwasowy, bo dysocjuje w wodzie,z wytworzeniem anionu wodorotlenowego OH-.. grupę karboksylową: karbonylową -C(O)-.W tej prezentacji przybliżę wiadomości o pochodnych węglowodorów.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW: ALKOHOLE 2 Budowa alkoholi ALKOHOLE - pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce grupę hydroksylową -OH 3 Grupa funkcyjna GRUPA HYDROKSYLOWA (wodorotlenowa) OH 4 Grupa funkcyjna POWTÓRZMY 5 Podział alkoholi ze względu na: 1. rodzaj grupy węglowodorowej alkohole alifatyczne alkohole cykliczne ./ Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - ketony : 8.

Zadania maturalne z Chemii.. obojętny, tak jak alkohole,mimo, że posiada grupę funkcyjną -OH.. Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów.. ️ .Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.Reakcje związków organicznych - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów : Monoflurowcopochodne wręglowodorów Alkohole monohydroksylowe Alkohole polihydroksylowe Fenole : Licencja: O/S: Wersja: Dodano: 23/02/2011 20:36: Pobrań: 2603: Pobierz (575kB)Start studying Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.. Spotykamy się jak zawsze o godzinie 10.00.. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, sytuacji, że.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.Przypominamy, że już jutro kolejne warsztaty maturalne.. Alkeny i alkiny ze względu na obecność wiązań wielokrotnych wykazują dużą aktywność chemiczną.Alkohole polihydroksylowe to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy : 7.

Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Wyższe kwasy karboksylowe Kartkówka - Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych, odróżnianie nasyconych od nienasyconychJednofunkcyjne pochodne węglowodorów - fenol: pobierz: 6. poleca 80 % 1639 głosów.. I-rzędowe.. Treść .Pochodne węglowodorów dzielimy na: octan propylu (gruszkowy) CH3COOC3H17.. glikol etylenowy.. II-rzędowe.. maślan etylu (ananasowy) C3H7COOC2H5.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok .Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy, alkohole i estry.. kwasowy, bo dysocjuje w wodzie z wytworzeniem kationu wodorowego H+.. Węglowodory i jednofunkcyjne pochodne Piotr Tomkowski 2021-09-18T15:06:14+02:00.. Fluorowco-pochodne.. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW: ESTRY HANNA GULIŃSKA 2 Polecenie Wykonaj zdjęcia ilustrujące przebieg dowolnego doświadczenia wykonanego na lekcji.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 JEDNOFUNKCYJNE POCHODNE WĘGLOWODORÓW: ESTRY HANNA GULIŃSKA 2 Polecenie Wykonaj zdjęcia ilustrujące przebieg dowolnego doświadczenia wykonanego na lekcji.Fluorowcopochodne węglowodorów to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, w których cząsteczkach występują atom lub atomy fluorowców, czyli fluoru, chloru, bromu lub jodu, np.: Nazwy monofluorowcopochodnych węglowodorów tworzy się, łącząc nazwę fluorowca z nazwą odpowiedniego węglowodoru przy użyciu litery ­- o - ­ , np.:14..

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: Kwasy karboksylowe.

POCHODNE WĘGLOWODORÓW.. Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. fenyloamina.. Hanna Gulińska.. krezol️ Zapisz się na kurs maturalny z biologii!. Jaki odczyn chemiczny ma fenol?. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aminy, amidy : 10.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy, alkohole i estry.. Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów.. informatyka +.. III-rzędowe.. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt.️ Zapisz się na kurs maturalny z biologii!. - grupy funkcyjne, - budowa alkoholi, - szereg homologiczny alkanoli, - nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych, - izomeria konstytucyjna alkoholi, - rzędowość alkoholi.Węglowodory i jednofunkcyjne pochodne - Kursy maturalne - Matura100procent.. Budowa kwasów karboksylowych.. octan oktyku (pomarańczowy) CH3COOC8H17.. octan pentylu (bananowy) CH3COOC5H11.. Jednofunkcyjne prezentacjaJednofunkcyjne pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości, część I.. ️ Poznaj moje podręczniki!. Zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które .Węglowodory nienasycone - właściwości Właściwości fizyczne alkenów oraz alkinów są podobne do właściwości fizycznych alkanów..

Tematem zajęć będą jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

zasadowy, poniważ posiada grupę funkcyjną -OH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt