Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach

Pobierz

II Ba.O10Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego.. Wzory wybierz spośród podanych.. Polub to zadanie.. a) HBr Wzór strukturalny: b) NH 3Rozwiązanie - Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych: Ocena użytkowników: 3 / 5 Proszę, oceń Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5Plik napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach ch2.pdf na koncie użytkownika phucau • Data dodania: 28 lis 2018Plik podaj nazwy związków chemicznych o podanych wzorach.pdf na koncie użytkownika xmax1228x • Data dodania: 20 lis 2018Spośród sześciu związków chemicznych, których wzory sumaryczne podano poniżej podkreśl te, które przedstawiają związki chemiczne występujące w postaci kryształów jonowych (tak jak np. chlorek sodu), a nie zbiorów cząsteczek.. Rejestracja.. a) _____ b) _____ Zadanie 8.Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1)..

Nazwy ...Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych.

Równania reakcji chemicznych 70 Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.. Oblicz jaką objętość (warunki normalne) zajmie etyn, jeżeli w reakcji karbidu z wodą powstało 14,8g Ca(OH) 2.. Dzieje się to na skutek ciągle zmieniających się norm w tej dziedzinie ustalanych przez IUPAC - Union of Pure and Applied Chemistry, czyli tłumacząc na język polski Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.. Na 2 O, H 2 O, NH 3, HCl, Cl 2, CaCl 2 Zadanie 5 (4 pkt)Uzupełnij tabelę.. Jeśli .Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. b) Oceń, czy związki I i II są względem siebie izomerami czy homologami.. Zaznacz wzory fenoli.. 2008-12-27 14:45:56 Podaj nazwy systematyczne związków o podanych wzorach: a) BeH 2 b) AlH 3 c) HI d) H 2 S - Nazwy systematyczne związkó - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego są tylko jednowartościowe, a pierwiastki chemiczne położone w 2. grupie układu .O 3 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach..

a) Podaj nazwy systematyczne związków I i II.

AgCl NiS K2S BaCl KI ( tu jest duże i ) PbCl2 NaBr PbS2 SbCl5 PbI2 (tu jest duże i ) Al2S3 Sb2S5 AlBr3 MgSZadanie: podaj nazwy związków chemicznych a cr2s3 , b n2o Rozwiązanie: a cr2s3 siarczek chromu iii b n2o tlenek diazotu podtlenek azotu c albr3 bromek Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Podaj nazwy związków chemicznych o wzorach Na2s, Al2O3, CaCl2 2012-06-05 21:28:21 Podaj nazwy związków chemicznych , przedstawionych wzorami chemicznymi 2011-10-16 14:14:08 podaj 10 związków chemicznych 2010-10-13 17:59:05Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych.. Na dzień dzisiejszy mamy ściśle określone zasady postępowania podczas .i nazw związków chemicznych Grupa B 1.. V N.O _____ Mg OII siarczek ołowiu(IV) IV.. 154Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.. 2010 .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) II..

Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.

2012-02-18 21:13:55; Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Zadanie: podaj nazwy soli o podanych wzorach a fel2 b Rozwiązanie: fei_ 2 jodek żelaza ii Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.zapisywać wzory sumaryczne dwupierwiastkowych związków chemicznych na podstawie informacji o wartościowości tworzących ich pierwiastków; .. Na przykład w związku o wzorze CuO, w którym wartościowość tlenu wynosi dwa (II), .. Wartościowość drugiego pierwiastka trzeba znać bądź też jest ona podana w nazwie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Podaj nazwy systematyczne wymienionych związków chemicznych i określ ich charakter chemiczny.. 2010-02-15 21:18:06 podaj 3 nazwy zwyczjowe i systematyczne podanych soli:AGNO3 NANO3 CASO4 K2SO3 NA2CO3 MG(OH)2 2010-02-03 22:14:58 Podaj nazwy systematyczne dwóch kwasów beztlenowych i napisz równania reakcji ich otrzymywania?. Wartościowości przy połączeniu z tlenem pierwiastków z grup głównych ( 1,2,13-18)odpowiada numerowi grupy lub cyfrze jedności w grupach wyższych.Zadanie 36..

Podasz nazwy systematyczne tych związków?

Napisz wzory .2) Podaj wartościowości pierwiastków w związkach chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz nazwy tych związków chemicznych.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2012-02-18 21:13:55; W podanych wzorach soli podkreśl resztę kwasową ,podaj wartościowość metali i reszt kwasowych 2011-03-11 08:33:52; podaj nazwy i wzory kwasów, od których pochodzą sole o podanych wzorach.. Chemia - liceum × Podaj nazwy systematyczne związków o podanych wzorach: a) BeH 2 b) AlH 3 c) HI d) H 2 S. Klaudia.. a) b) c) Zadanie 7. Podaj nazwy systematyczne aldehydów o poniższych wzorach półstrukturalnych.. Zadanie 28.Nazewnictwo systematyczne związków nieorganicznych jak i organicznych ciągle się zmienia.. Poniżej przedstawiono wzory dwóch węglowodorów.. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy.. Logowanie.. a) HBr Wzór strukturalny: b) NH 3 Wzór strukturalny: c) siarkowodór Wzór strukturalny: Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych o podanych nazwach .Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt