Cechy klimatu polski quiz

Pobierz

Sprawdza wiedze na temat Polski, jej klimatu, roślinności,morzu Bałtyku itp. answer choices umiarkowany przejściowy ciepły pomiędzy morskim a kontynentalnym umiarkowany morski umiarkowany kontynentalny podzwrotnikowy Question 2 30 seconds Q.. Najgłębsze jezioro w Polsce ma głębokość: 108,5m.. Geografia Polski.. b) więcej pada w sezonie letnim.. Zobacz także.. d) rodzaj mas powietrza.. Klimat Polski.. 4.Ważną cechą każdego klimatu jest amplituda temperatury amplituda temperatury amplituda temperatury, czyli różnica między wartością największą i najmniejszą temperatury powietrza w danym miejscu.. Wpływ na wielkość opadów : a) wysokość bezwzględna.. Ukształtowanie powierzchni Polski.. Czynniki kształtujące klimat Polski Połącz w pary.Chłodne lata, cieplejsze zimy, duża ilość dni z zachmurzeniem są to cechy charakterystyczne dla klimatu .. answer choices przejściowego kontynentalnego górskiego morskiego Question 7 20 seconds Q.. Test Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce.Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.. Konsekwencje zmian klimatu w Polsce i na świecie Czy wiesz, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na Twoje najbliższe otoczenie oraz jakie konsekwencje mogą mieć w przyszłości?. answer choicesCechy klimatu Polski - Do cech klimatu Polski zalicza się: 6 termicznych pór roku, przejściowość klimatu, zmienność i nieprzewidywalność warunków pogodowych..

Cechy klimatu Polski.

answer choices bliskość zimnych prądów morskich szerokość geograficznaQuestion 1 30 seconds Q.. Część 3.. Kopia Klimat Polski - klasa 7 Test.. Jaką nosi nazwę nasz klimat?. niewielkie opady skoncentrowane głównie w lecie.. Położenie Polski w Europie; Obszar, granice i podział administracyjny; Zmiany podziału administracyjnego polski po ii wojnie światowej;Show answers Question 1 30 seconds Q.. Prosimy o cierpliwość :) Zaloguj.. Sprawdź swoją wiedzę!. Stwórz test; Stwórz fiszki; Zaloguj .. Ukształtowanie powierzchni.. wg Wiedzmizu.. warunki cechujące się typową zmiennością w ciągu roku.. Test:Geografia PolskiIle jest Parków Narodowych w Polsce?. Skały i surowce mineralne.. Jaką nosi nazwę nasz klimat?. b) ukształtowanie terenu.. Zasilanie polskich rzek jest deszczowo-śnieżne, najwyższe stany występują wiosną za sprawą roztopów .1) Wskaż czynniki mające wpływ na średnie roczne temperatury powietrza w Polsce.. W tej lekcji: cechy klimatu Polski; czynniki kształtujące klimat Polski; masy powietrza w Polsce;Zestaw: "204..

Cechy klimatu Polski; REKLAMA.

Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 4437 razy Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.. Ile termicznych pór roku wyrózniamy?. Jaki czynnik powoduje, ze w Polsce mamy dużą zmienność pogody?. Który z czynników nie zalicza się do czynników kształtujących klimat Polski?. 55 terms.W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne.. Teleturniej: Czynniki kształtujące klimat Polski Test.. Przeszłość geologiczna Polski.. Klimat Polski".. Jak nazywa się klimat Polski ?. Zlodowacenia na obszarze Polski.. geografia klasa7 - gleby w Polsce.. Część 1.. Zmiany klimatu - zieleń naszym sojusznikiemsą najbardziej charakterystyczną cechą klimatu w Polsce to strefy oddzielające masy powietrza o odmiennej charakterystyce (różniące się ciśnieniem, temperaturą i wilgotnością) Gwałtowna zmiana ciśnienia atmosferycznego: jest wynikiem opadów i silnych wiatrów utrudnia przemieszczanie się mas powietrza z obszarów zwrotnikowychQuestion 1 30 seconds Q. answer choices Umiarkowany zimny przejściowy Morski kontynentalny Owczy średnio-ciepły Umiarkowany ciepły przejściowy Zwrotnikowy suchy Question 2 30 seconds Q. Najzimniejszym miesiącem w Polsce jest: answer choices Grudzień Styczeń Luty Marzec Wtorek Question 3 30 seconds Q.a) średnia roczna suma opadów w naszym kraju wynosi 600 mm..

0%.Z czego wynika przejściowość klimatu Polski?

Szkoły; Rodzice; Premium; Demo; Logowanie; Klimat Polski.. a) odległość od morza b) wysokość bezwzględna c) zlodowacenia plejstoceńskie d) odległość od rzeki e) szerokość geograficzna 2) Różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą w danym miejscu to: a) inwersja b) izoterma c) amplituda 3) Wskaż cechy klimatu Polski.Charakterystyczne cechy klimatu Polski.. Wody powierzchniowe i powodzie w Polsce.. Góry w Europie i w Polsce.. answer choices umiarkowany przejściowy ciepły pomiędzy morskim a kontynentalnym umiarkowany morski umiarkowany kontynentalny podzwrotnikowy Question 2 30 seconds Q.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .1) Im mniejsza szerokość geograficzna, tym cieplej a) prawda b) fałsz 2) "Zimni ogrodnicy" to zjawisko spowodowane przez a) polarne masy powietrza b) zwrotnikowe masy powietrza c) arktyczne masy powietrza 3) Powietrze kontynentalne odpowiada za a) mroźne zimy b) łagodne zimy c) upalne suche lata d) deszczowe chłodne lata 4) Im teren położony jest wyżej a) tym niższe temperatury b .1) klimat polski jest a) umiarkowany ciepły kontynentalny b) umiarkowany ciepły przejściowy c) umiarkowany ciepły morski 2) im mniejsza szerokość geograficzna, tym cieplej a) prawda b) fałsz 3) powietrze kontynentalne odpowiada za a) mroźne zimy b) łagodne zimy c) upalne suche lata d) deszczowe chłodne lata 4) im teren położony jest wyżej a) tym …Czynniki kształtujące klimat Polski - Quiz..

a) Ten b) Ten c) Ten 4) Wskaż cechy klimatu Polski.

Pojęcie klimat jest szczególnie charakterystyczne dla stref klimatycznych.. Przedmioty .. quizy, filmy i animacje są dostępne po zakupieniu subskrypcji.. a) klimat łagodniejszy na zachodzie i nad morzem b) przewaga opadów letnich c) klimat ostrzejszy na wschodzie i w górach d) przewaga wiatrów z zachodu e) przewaga wiatrów ze wschodu f) klimat taki sam w całym kraju Cechy klimatu Polski Udostępnij wg Karolinasnowars Polski Polub Edytuj elementyTest dla tematu: Cechy klimatu Polski.. answer choices Umiarkowany zimny przejściowy Morski kontynentalny Owczy średnio-ciepły Umiarkowany ciepły przejściowy Zwrotnikowy suchy Question 2 30 seconds Q. Najzimniejszym miesiącem w Polsce jest: answer choices Grudzień Styczeń Luty Marzec Wtorek Question 3 60 seconds Q.NOWY QUIZ!. silny wpływ Oceanu Atlantyckiego.. c) kierunek mas powietrza.. Jest określamy jako kontrastowy.Rozwiąż quiz Eduelo i sprawdź swoją wiedzę ze szkoły.. Jak nazywa się klimat Polski ?. Znajduje się na dwóch odmian klimatów: łagodniejszej (morskiej) oraz bardziej surowej (kontynentalnej).. Pobierz test.Zestaw: "Uwarunkowania i charakterystyczne cechy klimatu w Polsce" Statystyki zestawu: Ocena: 7 Zagłosowało: 4 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: .. Test Wody podziemne oraz bilans wodny Polski Test Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce.. duża zmienność pogody.. 1) Im mniejsza szerokość geograficzna, tym cieplej a) prawda b) fałsz 2) "Zimni ogrodnicy" to zjawisko spowodowane przez a) polarne masy powietrza b) zwrotnikowe masy powietrza c) arktyczne masy powietrza 3) Powietrze kontynentalne odpowiada za a) mroźne zimy b) łagodne zimy c) upalne suche .Najważniejsze elementy to temperatura, rodzaj i wielkość opadów, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek oraz prędkość wiatru.. Ośrodki baryczne posiadające wpływ na klimat Polski.. Sprawdź swoją wiedzę już dziś!. Położenie Polski.. Jaki czynnik powoduje, ze w Polsce mamy dużą zmienność pogody?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt