Przepisz zdania używając wyrazów podanych w nawiasach

Pobierz

Topic: Past Simple-zdania negatywneJeżeli jest: now oraz next week - to wiemy, że musimy napisać zdanie w czasie Present Continuous.. Przykładowe zadania ortograficzne, które mogą pojawić: Od podanych wyrazów utwórz przymiotniki złożone.. 4 Zac will ask somebody the way _______________ (if / he / get lost).Połącz poniższe zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.. Zapoznaj się z budową czasu oraz opisem jego użycia w różnych sytuacjach.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy słowa, wliczając w to wyraz już podany.. 3, 6/41Utwórz pytania do podanych odpowiedzi.Użyj wyrazów w nawiasach 1.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. 2011-11-21 18:21:37 Uzupełnij pytania , używając wyrazów z ramki ?. Do podanych wyrazów podaj ich zdrobnienia.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. (interesting) 4.Napisz zdania, używając przymiotników w nawiasach.. Przećwicz swoją wiedzę w dziesiątkach ćwiczeń online.Napisz zdania z podanych wyrażeń w czasie past continuous Zad.3/59 Popatzr na obrazki i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. 2009-04-20 15:19:49 Uzupełnij zdania , używając will i czasowników w nawiasach .. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.2.. 1, 2, 3, 4,Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach zgodnie z przykładami.. Po uzupełnieniu wszystkich zdań naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku..

Przepisz zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.

(as) The swimming pool is _____ the museum.Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij każde zdanie z luką tak, by zachować sens zdania wyjściowego.. W nawiasy ujmuje się komentarze, wyjaśnienia, uzupełnienia tekstu głównego.Present Continuous - zdania pytające.. Przepisz zdania, ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z CH.doc - h, ch: ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z CH.doc Zmienione zdania zapisz obok.. 2010-12-05 14:27:48; Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. Padało, więc zostałam w domu.. Przykład: Do najwybitniejszych utworów literatury 0 (literatura) 0 polskiej 0 (polska) 0 zalicza się epopeję Pan Tadeusz Adama 0 (Adam) 0 Mickiewicza 0 (Mickiewicz) 0.Zdania złożone współrzędnie - wynikowe.. 4 Planes are _____ (fast) than trains and cars.przepisz zdania w czasie przeszłym używając could i couldn't i słów podanych w nawiasach !. Zad.2 Przepisz podane zdania używając formy przeczącej czasu past continuous.str.. 1,594 wizyt.. Uzupełnij zdania partykułą "nie" pisaną łącznie lub .Past Simple opisuje czynności, które zakończyły się w przeszłości.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów.1.. 0 głosów.. Przepisz zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.. 1-przepisać pytanie z polecenia-What should you do to get ready for an important test or sports competition?, dopasować odpowiedzi z zadania, *zad..

Przepisz podane zdania, używając wyrażeń podanych w nawiasach.

7 (dla chętnych)-transformacje-przepisz zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach, tak aby zachować sens zdania poprzedniego.. Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.. Gdy pojawiają się określenia: every day, very often, every weekend - to mamy czas Present Simple.. 2010-09-27 19:22:46 Utwórz propozycje, używając podanych wyrazów i wyrażeń .. Podaj swój e-mail, aby przypomnieć hasło .UZUPEŁNIJ ZDANIA STOPNIEM WYŻSZYM / NAJWYŻSZYM PRZYMIOTNIKÓW PODANYCH W NAWIASACH 1 Everest is _____ (high) mountain in the world.. Połączone za pomocą spójników: więc, toteż, dlatego.. 2.. (large) Austria is _____ France.Nawiasy - znaki pisarskie, używane z reguły parzyście, przeznaczone do ujmowania między nie tekstu lub symboli.. Nawiasów używa się w tekstach do logicznego wydzielenia ich mniej ważnych fragmentów.. (probably) .Przepisz zdania w czasie przeszłym używając could i couldn't i słów podanych w nawiasach !. 2012-05-09 16:45:15; Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach: 2011-09-19 15:57:36; Ang. - Uzupełnij zdania używając przymiotników w nawiasach w stopniu wyższym.. Dla chętnych ćwiczenia z gwiazdką: Ex.. !Uzupełnij zdania w czasie future simple używając will lub won't i czasowników podanych w nawiasach..

2012-01 ...Przepisz zdania, używając wyrazów podanych w nawiasach.

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, us, them.. (large) Austria is _____ France.Przepisz podane zdania, używając wyrażeń podanych w.. Autor: kinga1997, 2014-05-28 19:42:00 Dodaj do: III.. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John, str 105/5: posłuchaj nagrania ponownie, zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, str. 105/6: do podanych sytuacji dopasuj odpowiednie reakcje.. Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w odpowiedniej formie wraz z potrzebnymi dodatkami.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Następnie dopisz drugie zdanie-patrz na przykład w podręczniku .. 2012-05-09 16:45:15 Napisz zdania , używając stopnia wyższego przymiotników i słowa than 2013-11-08 15:08:50Przepisz zdania, używając skróconych form czasownika to be..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt