Konkursy przedmiotowe lubelskie wyniki

Pobierz

Wyniki etapu rejonowego: Wyniki etapu wojewódzkiego: Terminarz: etap szkolny 2021.10.20, etap rejonowy 2021.12.09, etap wojewódzki 2022.03.09. konkurs języka angielskiego.. Znaleziono 162.W dniach 23 - 24 maja 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu odbyły się prezentacje prac projektowych stworzonych w ramach Konkursu "Architekt Innowacji 2022", współorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.. Znamy już wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012.. Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie, uprzejmie informuję, że wyniki II etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych dostępne są na stronie: ETAPU SZKOLNEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH: konkurs polonistyczny.. Zapoznaj się z wykazem kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dotacje.. Mikołaj Pruchniak - Finalista konkursu z chemii Lubelskiego Kuratora Oświaty.. Zgodnie z § 2 ust.. 5 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych sytuacją pandemiczną Lubelski Kurator Oświaty może ustalić dodatkowy termin eliminacji konkursowych poszczególnych konkursów przedmiotowych.Wyniki II etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez LKO..

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021.

Wpis z dnia 7 lutego 2022.. Zobaczcie, jak wyglądała uroczystość oraz prezentacje przedmiotowe.. Janów, Kraśnik, Opole: Wyniki konkursów przedmiotowych.. Zapraszamy!. Słabiej wypadli uczniowie janowskich placówek, wśród których tytuł laureata otrzymało w sumie 6 osób.Zobacz najciekawsze publikacje na temat: konkursy przedmiotowe.. konkurs geograficzny.Za nimi eliminacje wojewódzkie, wyniki ogłoszono 12.02.2020.. Inne.. czerwiec 2022.Nov 24, 2020Apr 21, 2022wyniki konkursÓw przedmiotowych lubelskiego kuratora oŚwiaty umieszczane bĘdĄ sukcesywnie na tablicy ogŁoszeŃ obok sali nr 76 Nowy terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 Zarządzenie w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych prze Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022Feb 1, 2022Feb 8, 2022DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych 2021/2022 do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.. Zobacz projekty wybrane do dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.. Zajęcia rozwijające zainteresowania.. Zajęcia pozalekcyjne.. Podsumowanie konkursów przedmiotowych 2020/2021 już za nami..

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023.

Konkurs, którego organizatorem i pomysłodawcą jest p.XVI lubelski międzyszkolny konkurs zawodowy "Rok przed dyplomem" - wyniki etapu regionalnego.. konkurs historyczny.. RELACJA Z UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA KONKURSÓWKonkursy przedmiotowe dla uczniów klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.. Lista szkół biorących udział w konkursie: Szukaj Sortuj w/g: identyfikatora nazwy placówki miejscowości:Konkursy Przedmiotowe Janow - Konkursy przedmiotowe Janów" w mieście Janów Lubelski.. Dodatkowe zajęcia powtórzeniowe przed egazminem.. konkurs matematyczny.. 12 maja 2022 roku odbył się etap regionalny XVI lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem", w którym uczestniczyło 248 uczniów, 83 zespoły reprezentujące 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego.Poniżej listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 Podsumowanie konkursów przedmiotowych 2020/2021.. 2012-03-16 15:25:12; Znamy już wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012.Mar 21, 2022Nov 23, 2021May 19, 2022Przedmiotowe.. Zgodnie z § 9 pkt.. Liczba punktów kwalifikująca do etapu rejonowego to 40 punkty.Uczniowie przychodzą 15 minut wcześniej..

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2021/2022.

Zajęcia wyrównawcze.. Uzyskane wyniki: Krystian Pietraszek - Laureat konkursu z chemii Lubelskiego Kuratora Oświaty.. Edukacja wczesnoszkolna.. I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny.. Wśród szkół z Kraśnika brylują dzieci z SP nr 6 oraz młodzież z PG nr 2.. Każdy uczeń, który bierze udział w konkursie przynosi nauczycielowi przedmiotu oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na opublikowanie danych osobowych dziecka oraz jego wyników na poszczególnych etapach ( oświadczenie należy pobrać i wypełnić).Wybierz konkurs: regulamin ogólny konkursu .. Natalia Śliwa - Finalistka konkursu z języka angielskiego Lubelskiego Kuratora OświatyApr 22, 2022Mar 10, 2021Na tej stronie znajdziesz ogłoszone i planowane do ogłoszenia nabory wniosków.. konkurs języka niemieckiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt