Informacja o czynnikach rakotwórczych i mutagennych- druk doc

Pobierz

DANE IDENTYFIKACYJNE 1.. Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.Instrukcja BHP dla stanowiska pracy - ślusarz 1.. Przekazywany jest co roku do GUS, w terminie do 15 lutego za rok poprzedni.. Druk należy, generalnie .Druk wzoru informacji oraz materiały pomocnicze, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, są również dostępne na stronie .. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - wzór rejestru (wersja doc).Plik INFORMACJA O SUBSTANCJACH RAKOTWÓRCZYCH.doc na koncie użytkownika aro-zory • folder Druki, formularze itp • Data dodania: 3 wrz 2012.. Wzór druku Z-10 dotyczy sprawozdawczości o warunkach pracy.. Czynniki fizyczne- promieniowanie jonizuj ące (alfa, beta, gamma, X, neutrony) 2. .. Download: INFORMACJA O SUBSTANCJACH RAKOTWÓRCZYCH.doc.. INFORMACJE O STANOWISKACH PRACY**) Wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o .. ***) Dla każdej substancji chemicznej, jej mieszaniany o działaniu rakotwórczym lub mutagennym należy wypełnić charakterystykę według wzoru B. W przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należy wypełnić charakterystykę wg wzoru C. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA SUBSTANCJE CHEMICZNE LUB ICH MIESZANINY O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYMPlik Informacja o czynnikach rakotwórczych.doc na koncie użytkownika amdralph • folder Dokumenty-DOC • Data dodania: 9 mar 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.si ę we wzorze informacji w załączniku nr 2 do przywołanego wy żej rozporz ądzenia..

Wypełniony druk informacji należy złożyć właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu ...W związku z trwającym okresem sprawozdawczym przedstawiamy Wskazówki dla pracodawców dotyczące opracowania "Informacji pracodawców o substancjach, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach...FałszInstrukcje stanowiskowe BHP.

Jednak sporządzenie takich instrukcji bhp może przysporzyć trudności.Wydawnictwo SIGMA-NOT wydaje czasopisma fachowe informujące swoich czytelników o najnowszych osiągnięciach naukowych i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w Polsce i na świecie, popularyzuje problemy techniczne oraz poszerza wiedzę i kulturę techniczną.. Instrukcja stanowiskowa dostępna jest na naszej stronie w wersji PDF do pobrania.. Nazwa pracodawcy: 2.. Dodaj go jako pierwszy!11.01.2021 Do 15 stycznia należy przesłać informację o czynnikach rakotwórczych Każdy pracodawca u którego występują substancje, mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ma obowiązek składać pisemną informację do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy.informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym sporządzana jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników i procesów technologicznych o …Informacja o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych - forum BHP, PPOŻ., PP, ZB; - dyskusja Kto z was u siebie w firmie to robi?.

Informacja o czynnikach rakotwórczych i mutagennych ma tak ą sam ą form ę niezale żnie od tego, czy dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, czy rozpoczynanej wła śnie działalno ści z tymi czynnikami.Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (formularz doc).

W tym miejscu mogą być wpisane tylko i wyłącznie nazwy podane w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r.[Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy] Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. (poz. 2235) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 lipca 2012 r.INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM .. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowość, ulica): .. Województwo: .Prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy - przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.W polach przeznaczonych na czynniki rakotwórcze i mutagenne muszą być wpisane nazwy wszystkich tych czynników, które na konkretnym stanowisku pracy występują, np. tlenek etylenu, promieniowanie jonizujące..

Darmowe druki bhp: Informacja o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych Karta szkolenia wstępnego Karta wypadku przy pracy Opinia lekarska Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami bhp, zasadami bhp oraz oceną ryzyka zawodowegoINFORMACJA O SUBSTANCJACH, PREPARATACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM A. Pobierz 5 MB pdf..

Pobierz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt