Sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu 2020

Pobierz

ZgłobieńMay 17, 2021Aug 25, 2021Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.. Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021 Anna Reinberger.. Kolejnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, które zostały zawarte w słownym kontrakcie, na początku września.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiNov 24, 2020 Sprawozdanie z planu rozwojuW 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN..

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

W oparciu o .Aug 24, 2021Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.May 20, 2022Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.. Cele szczegółowe: 1.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych .Bilcza 31.05.2020 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: m gr Małgorzata Skrzypczyńska.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.

Pamiętaj także, że zmiany w awansie zawodowym dotyczą także tego, iż Twoje sprawozdanie w kopii poświadczonej przez dyrektora powędruje jako załącznik do wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Jako członek zespołu humanistycznego, a później jego lider wymieniałam się pomysłami dotyczącymi .Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Z taką pomocą zredagowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi placówki, został pozytywnie zaopiniowany..

wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Z 2018 r. poz. 1574) W okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień .Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli "Monitor Prawny Dyrektora" Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów, które ukazały się w czasopismach kierowanych do .Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu składają do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, złożą wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Aug 25, 2021W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.. w oparciu o plan rozwoju .Plik SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAZYSTY.doc na koncie użytkownika kasiasadszczep • folder AWANS ZAWODOWY • Data dodania: 25 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dec 1, 2021w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U..

Bielsko-Biała Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Justyna Lis-Gubernat.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.. Ponadto zostałam przeszkolona przez innego nauczyciela z pracy w chmurze (tworzenia ankiety on-line), skorzystałam z oferty Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1.. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego; Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jolanta Jóźwiak; Organ prowadzący: Sto warzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy, k.3 3.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt