Walory przyrodnicze i kulturowe litwy

Pobierz

lasy.. XX wieku, to okazałoby się, że nie ma na niej takich państw, jak Litwa czy Białoruś.. Walory kulturowe Mają bardzo dobrą sztukę ludową Wilno,Kowno .- omówić walory przyrodnicze i kulturowe tych państw Oba państwa leżą na wschód lub północny wschód od Polski - wskaż je na mapie .. czy są to kraje nizinne, wyżynne, czy górzyste.. Nauczysz si wskazywa na mapie najwi ksze miasta Litwy i Bia orusi.. Z lekcji historii wiemy, jak pogmatwane były historyczne losy naszych krajów.Widnieje w niej obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest Królową Korony Polskiej.. Warto odwiedzić przylądek Vente, który jest jednym z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji przelatujących ptaków.. To właśnie tu od końca XIX wieku kwitło życie kulturalne, a do letniego domu przyjeżdżał sam Tomasz Mann .Środowisko przyrodnicze i gospodarka Litwy Litwo, ojczyzno moja… - pisał niegdyś po polsku nasz wieszcz Adam Mickiewicz.. Część 3.. Najważniejszy las -Puszcza Białowieska - znajduje sięa pograniczu polsko - białoruskim.Walory kulturowe i przyrodnicze w Polsce Teleturniej wg Karosp5lina Klasa 7 Geografia 7.. Fragment Mierzei Kurońskiej ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze oraz kulturowe został wpisany na "Listę światowego dziedzictwa UNESCO ".. Kulturowe (i, ii) — 2004 1892: 2 Cerkiew Przemienienia Pańskiego .. Ufortyfikowane kościoły na Białorusi, w Polsce i na Litwie (Cerkiew św. Michała Archanioła w Synkowiczach, Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance i .Zarówno Litwa jak i Białoruś mają dostęp do Morza Bałtyckiego..

Temat- Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Góra Krzyży Foto: Shutterstock Góra KrzyżyDZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWEGO LITWY I BIAŁORUSI - Dominik pruss Gdybyśmy spojrzeli na mapę Europy z końca lat 80. walory przyrodnicze Mierzeja Kurońska,Bodna -Gęsta siecią rzek,źródła wód mineralnych, lasy mieszane i iglaste,wybudowane senatoria i parki wodne,Puszcza Białowieska,150000 ha większość leży na Białorusi.Na obszarach Litwy i Białorusi przeważają niziny.Litwa ma dostęp do morza Bałtyckiego.. Co ciekawe, kiedy Adam Mickiewicz pisał te słowa, na mapie Europy nie było ani Polski, ani Litwy.. Pami taj, e niektóre informacje dotycz obu krajów.Witaj na #Litwie i #Białorusi w krajach powstałych w 1991 r. Na próżno szukać ich na wcześniejszych mapach, bo należały do Związku Socjalistycznych Republik.stolica kraju to wilno środowisko przyrodnicze litwy środowisko przyrodnicze średnia wysokość nad poziom morza wynosi 99 m n.p.m ma dostęp do morza bałtyckiego (wysoka góra) 294 m n.p.m., na wyżynie miednickiej, rozwinięta gęsta sieć rzek typu równinnego, wolno płynące - najdłuższa rzeka: niemen (937km z czego na obszarze litwy ma …Streszczenie tematu• porównuje walory przyrodnicze Litwy i Białorusi na podstawie map i fotografii • przedstawia atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi na podstawie mapy i fotografii Proszę przeczytać tekst z podręcznika od str. 145 do str.151 Zwrócić uwagę na: • środowisko przyrodnicze Litwy i Białorusina Litwę i Białoruś niż do naszych południowych, czy zachodnich sąsiadów..

... Zaznacz trzy walory turystyczne Białorusi.

Ogólny cel kształcenia.. Powstały one dopiero w 1991 roku, gdy rozpadł się Związek Radziecki.. Po lekcji potrafisz: • wymienić przykłady atrakcji turystycznych Litwy i iałorusi; • podać nazwy stolic Litwy i iałorusi; • opisać krajobrazy Litwy i iałorusi, które stanowią walory turystyczne tychLItwa ma dostęp do Morza Bałtyckiego ( ok. 100 km odcinek ).. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się, położona przy samej granicy, wioska Nida.. Czy to możliwe, żeby Litwa była ojczyzną Polaka?. podstawowe informacje o Litwie i Białorusi, a także o walorach przyrodniczych i kulturowych tych państw - podr.. Walory przyrodnicze i kulturowe oraz infrastruktura turystyczna Sortowanie według grup wg Dorisb Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Litwy i Białorusi Sortowanie według grup wg Michalinakuznia Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Litwy i Białorusi Odkryj karty Wymień walory przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Cenne obiekty kulturowe do zwiedzania w tym kraju to Stare Miasto w Wilnie, zamek w Trokach oraz Kowno.. DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE LITWY I BIAŁORUSI.. 3.Walory przyrodnicze Białorusi to głównie lasy (Puszcza Białowieska) i gęsta sieć rzek,turystyczne Litwy i iałorusi.. Część 1.. Jest to jedna z największych atrakcji przyrodniczych kraju..

Dowiesz si , jakie s walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów.

Wykonam zadanie 1.. PODSUMOWANIE TEMATU Teraz możesz "uporządkować" zdobytą dizisaj wiedzę.Poznam ogólną charakterystykę przyrodniczą oraz kulturową Litwy i Białorusi.. Str.151Podkreśla się zwłaszcza potęgę przemysłu i sprawność niemieckiej gospodarki, przesłaniając nieco inne walory - wspaniałą kulturę i sztukę, piękną przyrodę i doskonałe warunki do wypoczynku.. Utworzony w 1991 roku obszar ochrony przyrody przyciąga co roku tysiące turystów (co zresztą ma odzwierciedlenie w dość wysokich cenach).. góry

bagna

2) projektuje trasę wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory środowiska przyrodniczego i kulturowego.. Część 2.. Przeczytaj wstępne informacje na temat Litwy i Białorusi znajdujące się w podręczniku na stronie 145-146.. Przede wszystkim stały się krajem wielonarodowościowym i wielokulturowym.Walory przyrodnicze i kulturowe oraz infrastruktura turystyczna Sortowanie według grup wg Elzbieta3 Klasa 7 Geografia Etnograficzne czesci litwy - wpisz ich stolice Rysunek z opisami wg Lianaskarina Street view: Walory przyrodnicze i kulturowe Koło fortuny wg Malgorzata38 Klasa 6 Geografia2.Dzięki źródłom wód mineralnych na Litwie powstały uzdrowiska a gęsta sieć rzek i jezior sprzyja turystyce aktywnej (kajakarstwu)..

Zapisz w zeszycie temat lekcji: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Do obrazu ostrobramskiego organizowane są liczne pielgrzymki modlitewne terenu Polski.. Zapoznasz się dziś z walorami przyrodniczymi oraz głównymi obiektami dziedzictwa kulturowego Litwy i Białorusi.. Mimo częstego wycinania, zajmują znaczne obszary.. zamki.. 7) rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z sąsiadami.. str. 145-151 .nauczysz się wskazywać na mapie największe miasta Litwy i Białorusi, dowiesz się, jakie są walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów, Praca z podręcznikiem str. 145-151 1) Na podstawie dostępnych źródeł i podręcznika wymień dwa miejsca na Litwie i Białorusi, które Twoim zdaniem, warto zobaczyć ze względu naDziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi.. Wstaw znak X w odpowiednich kolumnach.. morze.. Zapoznaj się z mapami w podręczniku (str.145 i 146).Litwa i Białorusi.. Nacobezu: - omówię środowisko przyrodnicze Litwy i Białorusi - Porównam walory przyrodnicze Litwy i Białorusi - wymienię i wskaże atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi - na podstawie mapy zaprojektuję wycieczkę na Litwę i Białoruś.. 2.Litwy i Bia orusi Cele lekcji: Zdob dziesz podstawowe informacje na temat Litwy i Bia orusi.. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na Litwie jest Góra Krzyży, czyli Kyziu kalnas.Mierzeja Kurońska- jej fragment ze względuna walory przyrodnicze I kulturowe, wpisany zostałna ListęŚwiatowegoDziedzictwaUNESCO Ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego są lasy.. Góra Krzyży.. Zadania do wykonania: Przygotuj zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.. Współczesne Niemcy odbiegają od tradycyjnego wyobrażenia o nich.. Litwa charakteryzuje się gęstą siecią rzek .Płyną spokojnie po nizinnym terenie, wśród pól i lasów, są połączone .- nauczysz się wskazywać na mapie największe miasta Litwy i Białorusi, - dowiesz się, jakie są walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt