Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników z ramki

Pobierz

2.Ex 5 - uzupełnij tekst piosenki przeszłą formą czasowników z nawiasów, posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi .. 7/78 Napisz zdania używając czasowników i wyrażeń z ramki oraz konstrukcji be going to.. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą jednego z czasowników w nawiasach zgodnie z podanym przykładem.. read .Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. They .. the park at quarter past .Popatrz na obrazek.Uzupełnij zdania właściwą formą czasu present continuous czasowników z ramki Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol.. Ćwiczenie 2.. Swobodnie i poprawnie prowadzi rozmowę, pytając i pozyskując informacje,Strona 6 z 14 10.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Wykonaj ćwiczenia z ćwiczeniówki: Ex.. Następnie proszę je wpisać do tabeli.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników tak aby powstało.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Lots of peopleUzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. Dopisz do podanych czasowników regularnych właściwa formę Partizip Perfekt-imiesłowu czasu przeszłego.. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie..

Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki.

Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.2 Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach.. 1.By the time we (come) home, everything…Uzupełnij zdania odpowiednią formą present simple czasowników z ramki.. Future-przyszłość intentions-intencjeUzupełnij zdania czasownikami z ramki w formie pas.. Autor: elo223344, 2015-04-16 15:59:06 Dodaj do: .. Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników w nawiasach.Użyj czasu Present.. zróbcie mi to zadanie musze opisać mój ulubiony film i aktora prosze mój.Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika posiłkowego "haben" lub "sein".. Ćwiczenie 2.. Proszę uzupełnić tekst poprawną formą wyrazów w nawiasach zgodnie z podanym .Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki.. Szukasz pomocy przy zadaniu domowym.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach i użyj be going to.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.9.2015 (10:20) - przydatność: 39% - głosów: 71.. Na tę chwilę uczycie się na pamięć czasowników z zadania 1.. Kopia Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami.Aspekt czasownika.. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą jednego z czasowników w nawiasach zgodnie z podanym przykładem.. 2013-02-25 15:47:57; Uzupełnij luki: 2011-12-08 17:31:371.. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania..

Uzupełnij tekst odpowiednią formą past simple czasowników z ramki.

1.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu przeszłego.w zdaniach odpowiednią formą zaimka wskazującego oraz wybiera jeden z podanych zaimków lub przedimków; może popełniać błędy.. cz mnogiej.Uzupelnil teksty kolejnymi czasownikami z ramki w odpowiedniej formie czasu przeszlego.. - dbucholc6p015ep dbucholc6p015ep 12/14/2017 English Middle School answered Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki.. wg Nataliadudkowska.. 5/46 Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Uzupełnij tekst Mt 5,21-22 Brakujące słowo.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w poprawnej formie strony biernej.. Poprawnie uzupełnia luki w dialogach wyrazami z ramki.. Proszę zaznaczyć poprawną formę wyrazów zgodnie z podanym przykładem.. Wybierz właściwe słowa.. Uzupełnij zdania odpowiednią formą słowa dodając końcówkę -ed lub -ing.. 2012 04 19 10 45 46 uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to.. 2013-10-15 21:26:06 Uzupelnij opis odpowiednimi formami czasowników w czasie Present Simple , Odgadnij kim William jest z zawodu 2010-05-26 17:01:55Reading and grammar 3 Uzupełnij tekst odpowiednią formą w czasie Past simple czasowników z ramki.. Poprawnie wykonuje zadanie na rozumienie tekstu ze słuchu..

Dodaj.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika z ramki.

2011-10-02 09:42:16; Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie present simple.. Jeśli w nawiasach kwadratowych są połączenia słów - musisz kliknąć oba słowa poprawnego wyrażenia.. 1 The film was great!mam prace z angielskiego.pierwszy raz uczę się tego języka i jestem strasznie zielony pomógł by ktoś napisać mi tą pracę?. 5 czasowników jest podanych dodatkowo i nie pasuje.. Po majówce ciąg dalszy nieregularnych JĆwiczenie 1.. Ja też pytam jak wypełnić tę część ćwiczenia.Poniżej skopiowany tekst.. Proszę się zastanowić, które czasowniki oznaczają czynność niezakończoną, a które zakończoną.. Ważne: każdy błąd to minus 1 punkt od wyniku.. Proszę przeczytać tekst z ćwiczenia 1d i powiedzieć, w których zdaniach występuje czas przyszły.. Ćwiczenie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt