Opis bibliograficzny książki przykład

Pobierz

Warszawa: PWN, 2001.. Kolejne wydanie.. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988.OPIS BIBLIOGRAFICZNY (2009 r.) Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.. Tytuł.. Elementy opisu dotyczące fragmentu podaje się po odpowiednich informacjach odnoszących się do całości dzieła.. Po pierwsze jest krótszy.. Książka (elementy wymagane) Nazwisko, imię (lub inicjał) autora książki.. Wiersze wybrane.. Podtytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor pracy zbiorowej, autor opracowania, przekładu), nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania.Numery stron wskazujące lokalizację artykułu w obrębie książki Przykład: 1.. 2.Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego kwartalnik redagowany przez pracowników Biblioteki Głównej SGH w Warszawie.. W: Bartmiński, Jerzy.. Przykład : Kompendium wiedzy o ekologii.. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2: 1999 (dla dokumentów elektronicznych).. Autor (nazwisko i imię), .. Podtytuł, Oznaczenie wydania (pierwsze pomijamy), Miejsce Wydania, Wydawca, Rok wydania.. Po drugie, nie zawiera dodatkowych (opcjonalnych) elementów w opisie.. Po trzecie, data napisania artykułu.. Uporządkowany spis dokumentów (jednostek bibliograficznych - np. książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym ich identyfikację.. Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książkiOpis bibliograficzny- zespół informacji wymienionych w ustalonej kolejności,niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma, dokumentu elektronicznego)..

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej.

Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu.. Profesorowi WiesławowiMaikowi w 70-lecie .sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma, patentu czy kilku rodzajów dokumentu elektronicznego.Opis bibliograficzny jest opracowany na oddzielnym dokumencie (broszura, książka, mapa geograficzna, numer czasopisma) lub w dowolnej części publikacji (artykuł z czasopisma, sekcja książki).. Są to opisy bibliograficzne analityczne, skonsolidowane i monograficzne.Przykład: M. Jaworski, Różewicz - ostatni modernista, "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.. Przykład MARCINIAK K., SIKORA K., SOKOŁOWSKID.. Kraków 2007.IV.. Wydanie.. Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew.. OPIS BIBLIOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI .. Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: Kompendium wiedzy o ekologii.. Warszawa 2000.Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału.. Smółkowa, Teresa.. Przykład: Kopaliński Władysław: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD ROM].. Opis bibliograficzny artykułu z książki, czasopisma lub gazety przedstawia się następująco: 1.. Redaktor lub osoba opracowująca (imię i nazwisko)..

Opis bibliograficzny książki: Kapuściński R.: Heban.

Omówienie lektury szkolnej, Warszawa 2006, s. 5-10.. Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.. Przykład: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, PIW, Warszawa 1977.. Strony 397-405.. Opis bibliograficzny książki (wydawnictwa zwartego) Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł.. Miejsce wydania: wydawca rok wydania.. D. Velázquez, Wenus z lustrem, "Wielcy Malarze.. Rok wydania.. Przykład: Nurczyńska Ewelina, Rodzaje i gatunki filmowe, w: Kino i telewizja, pod red. Bolesława W. Lewickiego, Warszawa, WAiF .OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI NA PŁYCIE CD LUB DVD: Elementy opisu: Nazwisko i imię: Tytuł [rodzaj nośnika].. Przykład: Okresy literackie.Opis bibliograficzny.. Literatura podmiotu- to .Opis książki jednotomowej (więcej niż trzech autorów, praca zbiorowa): Tytuł.. Red. J. Strzałko i T. Mossor-Pietraszewska.OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Nazwisko, imię autora.. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.. - Pierwsze przytoczenie danej publikacjiOpis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego Nazwisko malarza, Tytuł dzieła, rodzaj reprodukcji [plakat, karta pocztowa], oznaczenie wydania, miejsce i rok wydania reprodukcji..

Opis książki.

Miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania.. Podtytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.Opis bibliograficzny książki.. Autor, Tytuł, [typ nośnika], Autor opracowania, [data dostępu], warunki dostępu.. Zawiera opisy bibliograficzne poświęconej motywowi śmierci w twórczości Adama Mickiewicza byłby opis bibliograficzny wszystkich pozycji wykorzystanych w pracy, a opisujących ten motyw przypisów bibliograficznych Tekst główny łączy się z .Opis bibliograficzny książki dostępnej przez Internet.. Nowe słownictwo polskie.. ISBN Przykłady opisu bibliograficznego: 1.. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor - Pietraszewska.. Opis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.Wzory opisów bibliograficznych 1. Wydanie.. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania.. Istnieje kilka rodzajów opisów bibliograficznych (BO) opublikowanych dokumentów, w zależności od opisywanego obiektu.. Współczesny język polski.. Tytuł.. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania.. Bibliografia- uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, książek, artykułów, obrazów i innych materiałów.. Miejsce wydania.. Opis bibliograficzny książka a. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. Opis bibliograficzny jednego tomu wielotomowej pracy .OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki: Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział..

B. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych.

Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu.Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban.. Warszawa, PIW, 1982.. Czcionką pogrubioną zaznaczono elementy obowiązkowe: Nazwisko i imię autora, tytuł.. Wersja.. Marek Adamiec, [dostęp 21 grudnia 2007], dostępny w Internecie: BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki - elementy opisu: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN).. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku: Warszawa: Czytelnik, 1986.. 3º Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma 1.Podstawową różnicą w opisie bibliograficznym pracy zbiorowej w porównaniu z powyższymi przykładami jest to, że operujemy głównie nazwiskiem redaktora lub redaktorów, nie zaś autorów poszczególnych części - chyba że to właśnie ich części pracy cytujemy bezpośrednio.. Na końcu opisu podajemy strony lokalizujące fragment w obrębie książki.Książki Prace zbiorowe Wydawnictwa zwarte jednotomowe Szablon Nazwisko i Inicjałimienia redaktora (red.), Tytuł.. 1. przykład - 1. wersja: Słowacki Juliusz, Kordian.. Wydanie.. Wydanie*.. Warszawa: Czytelnik 2003.. ISBN 978-3-319-67975-4.Wzór ogólny opisu książki Autor: Tytuł książki.. Przykład: Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 23-142.. Wersja 1.00.000.. Przykład: Chardin J. B., Martwa natura, [reprodukcja kolorowa], Warszawa 1975.. Miejsce wydania rok wydania.. Opis bibliograficzny nagrania muzycznegoOpis bibliograficzny książki Autor (nazwisko, imię lub inicjał imienia,), Tytuł.. Opis bibliograficzny fragmentu książki Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania, numery stron, na których znajduje się fragment.. (red), Koncepcje i problemy badawcze geografii.. Książka na płycie CD-ROM:Opis bibliograficzny KSIĄŻKI: Schemat: inicjał imienia autora nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania rok wydania.. Warszawa: Czytelnik, 2003.. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, Zielona Sowa, Kraków 2012. b. Fredro A., Zemsta, Ossolineum, Wrocław 1980. c. Grzelak Krzysztof, Telega Janusz, Torzewski Janusz, Podstawy konstrukcji2 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU KSIĄŻKI (OPOWIADANIA, WIERSZA) JEDNEGO AUTORA, A TAKŻE HASŁA Z ENCYKLOPEDII CZY SŁOWNIKA Fragment w wydawnictwie zwartym to wyodrębniona część książki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt