Opisz w czterech zdaniach krajobraz wysokogórski tatr

Pobierz

Uczeń: wskazuje na mapie świata najwyższe góry łańcuchy górskie, w tym Himalaje charakteryzuje zmienność warunków klimatycznych w Himalajach omawia cechy krajobrazu wysokogórskiego wymienia formy rzeźby wysokogórskiej opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach1 Mapa i skala Cele lekcji: Poznasz elementy mapy.. Krajobraz górski urozmaicają też turyści, dźwigający na plecach duże plecaki.. Filmy.. Nauczysz się korzystać z legendy mapy.. Uczniowie powinni przeczytać uważnie temat z książki od strony 74 do strony 79.. Określ, czy podane zdania są zgodne z prawdą.. Tátra) - najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem.Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.. Wysokogórska część Tatr o glacjalnym charakterze jest unikatowa w skali Polski i zalicza się do najwyższej kategorii pod względem atrakcyjności.Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr Cele: uczeń - wskazuje na mapie Polski położenie pasa gór oraz Tatr, - wskazuje na mapie podział Tatr na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie oraz najwyższe szczyty Tatr, - omawia różnice w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich, - wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego oraz cechy pogody w górach,Tatry są jedynymi górami w Polsce, gdzie spotykamy krajobraz wysokogórski.. Rosną one wzdłuż ścieżki..

0.Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Charakterystyczną cechą tego krajobrazu jest występowanie wysokogórskiej rzeźby terenu ze stromymi stokami, ostro zakończonymi szczytami (turniami), przełęczami, głębokimi dolinami i usypiskami skalnymi.. Wysuniętą najbardziej na zachód i południe częścią pasa wyżyn jest Wyżyna Śląska.. Występują także jeziora polodowcowe m.in. Czarny Staw pod Rysami.TEMAT "Krajobraz wysokogórski Tatr .. Tatry Zachodnie Tatry Wysokie 3.. Żleb-pionowe .. 3 Na fotografiach przedstawiono dwa elementy krajobrazu pustyń 4 gorących.. Jednak takie góry występują również na terenie Polski.. Mało jest widocznych zwierząt.kartkówka krajobraz wysokogórski tatr.pdf (22 KB) Pobierz.. W tym czasie pokonałem wszystkie szlaki w Tatrach Polskich - większość z nich wielokrotnie.Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.. krajobraz wysokogórski Tatr DRAFT.. W Zakopanem mieszkałem przez 2 lata i chodziłem w Tatry tak dużo, że do dziś nie policzę wszystkich wypadów.. Już wiesz jakie są cechy charakterystyczne gór średnich;W Tatrach występuje krajobraz wysokogórski,jego cechy to: -ostre ,skaliste wierzchołki gór (turnie) -turnie przechodzą w ostre poszarpane grzbiety (granie) -grzbiety górskie porozdzielane są obniżeniami zwanymi przełęczami -zbocza są strome -występują głębokie doliny z kamienistym korytem,którymi płyną potokiTatry (514.5, słow..

5 ...: Krajobraz wysokogórski Tatr.

Tatry - krajobraz gór wysokich Gdy myślimy o górach, przed oczami stają nam surowe, pokryte śniegiem i pozbawione roślin szczyty o stromych stokach, np. niedostępne Himalaje czy leżące w Europie Alpy.. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. Tatry Zachodnie Tatry Wysokie 3. cechy krajobrazu wysokogorskiego, kolejne pietra roslinnosci w Tatrach, zajecia i zwyczaje.. Dużą pomocą w zrozumieniu tematu będą ilustracje i mapka str.74 Zadania do wykonania w zeszycie.. stoŻek piargowy-pokruszony materiaŁ .Tatry to najwyższa część pasma górskiego o nazwie: krajobraz wysokogórski Tatr.. Położenie Tatr.. formy skalne w gÓrach.. Zbudowane z drewna, wyróżniają się na tle gór oraz lasów rosnących na zboczach.. W krajobraz górski wpisane są niewielkie chatki oraz schroniska.. Opisz w 4 zdaniach wybrany górski park narodowy.krajobraz wysokogÓrski w tatrach.. Środowisko i bogactwa Wyżyny Śląskiej.. Po lekcji musisz : Umieć wskazywać na mapie Tatry i znać podział Tatr.. Proszę zapoznać się z tematem.. W porównaniu z innymi regionami Polski jest ona najsilniej przekształcona przez człowieka.. Zachodnich co tez wplywa na ilosc ludzi jaka je odwiedza.. Wyższe są jedynie góry Półwyspu Bałkańskiego - Riła, Pirin, Olimp, Szar Płanina, Góry Północnoalbańskie i Korab.Krajobraz wysokogórski Tatr 1..

Małgorzata Telus Krajobraz wysokogórski Tatr 1.

czytaj więcej » Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F - jeśli jest fałszywe.. turnie-ostre szczyty.. stoŻek piargowy.. Połącz liniami fotografie zwierząt z odpowiednimi obszarami Ziemi zaznaczonymi na rysunku - Arktyką lub Antarktyką.. Opisać cechy pogody w górach.. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.Wysokogórski krajobraz Tatr Krajobraz ten charakteryzuje się licznymi skałkami, urwistymi szczytami, dolinami zawieszonymi, kotłami polodowcowymi jezior górskich (np. Morskie Oko, Czarny Staw, stawy w Dolinie Pięciu Stawów), potokami, siklawami, dolinami z licznymi jaskiniami.. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.. Dodatkowo wykonaj w zeszycie: Wymień po 3-4 cechy krajobrazu:-Wyżyny Śląskiej - Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Wyżyny Lubelskiej - Tatr Wysokich - Tatr Zachodnich.. Określ, czy podane zdania są zgodne z prawdą.. Przed projekcja nauczyciel .W 2016 r. przeprowadziłem się nawet na stałe do Zakopanego, by móc fotografować w Tatrach.. Żleby.. budowa skalna- dominują skały granitowe.. W Tatrach opady są znacznie większe niż na nizinach.Opisz w 4 zdaniach krajobraz okolicy Kraszewic (obok Kalisza) Zgłoś nadużycie..

Wymienić najważniejsze cechy krajobrazu wysokogórskiego.

Podać przykłady obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.. graŃ-wĄskie.. Wymień elementy krajobrazu Tatr Wysokich (zbudowanych ze skał granitowych).. Opisz w kilku zdaniach - a)Krajobraz Tatr Wysokich b) Krajobraz Tatr Zachodnich 2.. Wymienić piętra roślinne w Tatrach.. Widok, jaki chcę opisać, to przepiękny krajobraz wiejski.. Na tym terenie znajdują się bowiem bogate pokłady węgla kamiennego i innych surowców.To nie jedyne miejsca w górach, które noszą ślady ludzkiej ingerencji.. Duże wysokości względne i bezwzględne, strome stoki, uboga roślinność, głębokie doliny - u kształtne (Pięciu Stawów Polskich) oraz : turnie, granie, żleby i stożki piargowe, jeziora górskie zwane stawami i najwyższy wodospad Polski-Siklawa znajdują się w. answer choices.Opis krajobrazu.. Przydatność 55% Krajobraz wysokogórski Alp .TATRY WYSOKIE TATRY ZACHODNIE A-zbudowane ze skał wapiennych B- wyższa część Tatr C- zbudowane ze skał granitowych D- o krajobrazie wysokogórskim E- niższa część Tatr F- posiadają liczne jaskinie oraz długie, szerokie doliny 3.. W Tatrach opady są znacznie większe niż na nizinach.. Zmienność pogody w Tatrach.iK6Hmipdkn_d5e177.. 2.W zadaniu 2 użyj określeń: krajobraz nadmorski, krajobraz nizinny, krajobraz wysokogórski, krajobraz wyżynny.. Otwórz w swoim podręczniku mapę fizyczną Polski i wskaż, gdzie znajdują się Karpaty: Karpaty to góry młode, które cechuje krajobraz wysokogórski.. Na pierwszym planie widzę wysokie drzewa z bujnymi koronami i białą korą.. W zadaniu 5 pomoże książka str.77.. mieszkancow Podhala, zabytki i atrakcje turystyczne Zakopanego.. zagŁĘbienie na zboczu gÓry.. Pogoda w Tatrach.. Zadanie jest zamknięte.. Rozwiązania.. Uczniowie powinni przeczytać uważnie temat z książki od strony 74 do strony 79.. 77 Krajobrazy pustyni gorącej i .Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr Zapoznaj się z tematem Krajobraz wysokogórski Tatr z podręcznika Planeta Nowa 5 s. 74 - 79.. Dużą pomocą w zrozumieniu tematu będą ilustracje i mapka str.74 Zadania do wykonania w zeszycie.. Między polami płynie rzeczka, nad którą rozłożony jest drewniany, mały mostek, łączący deptak.Tatry Wysokie są najwyższymi górami w Polsce i na Słowacji, zarazem stanowią jedno z najwyższych pasm górskich pomiędzy Alpami a Kaukazem.. Poznasz sposobyTemat: Wysokogórski krajobraz Tatr (dwie godziny lekcyjne) Podręcznik str.74 - 79.. Wymień po 3 -5 .PRZEDMIOT: GEOGRAFIA Temat: Krajobraz wysokogórski Tatr.. Treść.. Opisać życie i zwyczaje .w krajobrazie pustyni gorącej występowaniem bujnej roślinności, np. palm daktylo-wych / baobabów.. P FW linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż granicy głównej ok. 26 km.. Najwyższym pasmem w Karpatach są Tatry.. Zapisz temat lekcji w zeszycie, następnie wykonaj polecenia: 1. kartkowka krajobraz wysokogorski tatr .. 2.W przypadku ewentualnych zapytań służę pomocą.. Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach.. poleca 68% 6663 głosów.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. poŁoŻenie obszaru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt