W zdaniach 1-3 wybierz poprawne formy i zapisz je w zeszycie

Pobierz

Wykonaj zad.. A ihr heute .Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Kacprovsky123126 September 2019 | 0 Replies .Przedstaw główne informacje na temat dowolnego słownika poprawnej polszczyzny.. Ćwiczenie 6.. Odpowiedz.. Do każdej osoby (2.1.-2.4.). Widok pełnoekranowy.. Proszę bardzo potrzebne daje naj i dużo punktów.. Licencja.. 100 Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją negatywną formą przymiotników z zadania 1.. R1dQcldax5Jvn 1. zadanie interaktywne.. A B C oznacza miejsce w które należy wstawić wollen.. Skorzystaj z pomocy słownika.. Następnie ułóż pięć zdań z wybranymi słowami.W zadaniach 1 - 3 wybierz jedną poprawną odpowiedź.. KROK 5.W zeszycie uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach.Zadanie w załącznikuDaje naj i dziekujke.. Następnie ułóż pięć zdań z wybranymi słowami.Przedstaw główne informacje na temat dowolnego słownika poprawnej polszczyzny.. Wykonaj zad.. Ćwiczenie 6.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g= 30g.. Prosiłbym jeszcze o przetłumaczenie tych zdań na język polski bo tego wymaga nasz nauczyciel :) 1.. Napisz jak wyglądałeś kiedy byłeś mały w 5 zdaniach.. Zaimki dłuższe wprowadzamy na początku zdania, np.: JEGO nie było w domu.. wpisz odpowiednią literę.Ex 2 - Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3, następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania - odpowiedzi zapisz w zeszycie..

Wybierz poprawne uzupełnienie pytań 1-5 i zapisz je w zeszycie.

Podziel nazwy dolegliwości podane w ramce na dwie kategorie: illnesses (choroby) i injuries(urazy).. Ułóż pytania do wyróżnionych części zdań i zapisz je w zeszy- Uzupełnij zdania nazwami państw lub miast.. 100 Uzupełnij zdania negatywna formą przymiotnika z zadania 3.. 5 - uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie_ Past Simple lub Past Continuous, np. 1.. Question from @Kacprovsky123126 - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Bardzo MI się to podoba.. 2.Gdzie występuje ?. 100uzupelnij e mail odpowiednimi formami czasownikow w czasie present simple albo present perfect zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 2.W zeszycie ułóż zdania tak aby były prawdziwe dla ciebie.. Zadanie 2.. Otwórz podręcznik na str. 66.. 1.Jaki to rodzaj pomnika?. zadanie interaktywne.. 41W zadaniach 12 i 13 wybierz poprawną odpowiedz i zapisz niezbędne obliczenia w przypadku braku obliczeń uzasadnij słownie wybór danej wypowiedzi.. Wykorzystaj informacje zawarte w słowniku i wybierz poprawne formy podanych wyrazów.. Użyj wyrazów wer, was lub woher.. dopasuj wykonywany przez nią zawód (A-E).. 78 Uzupełnij zdania stroną bierną czasu future simple (will).. Wyjaśnij pojęcia: - płatność odroczona - płatność ratalna - płatność kredytowa Mile widziane dość rozbudowane odpowiedzi..

KROK 4. zapisz je w zeszycie.

Widok pełnoekranowy.. Wybierz poprawną formę: A, B lub C.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUDaje naj i dziekujke Answer.. cie.. W czwartym nie trzeba rysować, ale przynajmniej wyjaśnić jak taki wykres miałby wyglądać :) z góry dziękuje za pomoc .. Oblicz współrzędne wierz kołka paraboli A) y= x^2+2x-3 B) y= 2x^2+3 C) y= -3x^2+12x zapisz w postaci kanonicznej +10 pkt.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji:Moniqa xp.. zadanie interaktywne.. Opisz pomnik przyrody według podanych punktów.. W każdej z tych par jedno .Jun 24, 2020Jak używać zaimka w zdaniu?. R1H3JiCEC9TsA 1. zadanie interaktywne.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. KROK 3.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zapisz w zeszycie.. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch przyjaciół na temat zawodów, które wykonują ich rodzice.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. zad12.wśród miejsc zerowych wielomianu są liczby 0,1,-2 wielomian może mieć postać: A.W W NAWIASIE X POZA NAWIASEM ROWNA SIĘ X INDEKS GÓRNY4+2X INDEKS GÓRNY3-X INDEKS GORNY 2 -2X B.W w nawiasie x poza nawiasem równa się x indeks .zadanie 2 Uzupełnij zdania czasownikiem wollen we właściwej formie i zapisz je w zeszycie..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

-> ŹLE!-zad.. DAJE NAJ NA .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapisz w zeszycie.. Wykonaj zad.. Ex 4 - w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie.. W każdą kratkę.. Articles .. Zapisz w zeszycie poprawne formy czasownikow podanych w nawiasach.. Wykorzystaj informacje zawarte w słowniku i wybierz poprawne formy podanych wyrazów.. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad.. TO WSZYSTKO NA DZISIAJ.Nov 3, 2020ćw.3/134 - wybierz jedną, poprawną opcję i zapisz ją w zeszycie Podsumowanie : Jeśli potrzebujesz więcej ćwiczeń o czasie przeszłym i podawaniu dat, wejdź w moją zakładkę WIĘCEJ - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE DLA KLAS V PN - przygotowałam tam filmiki z wyjaśnieniami zasad oraz samosprawdzające się ćwiczenia .. 6-wybierz poprawne słowo.. CD 1.03Jun 10, 2020Przeczytaj zdania 1-3 i znajdź w nich trzy negatywne prefiksy (przedrostki).. Jak wygląda jego otoczenie ?. MNIE się to bardzo podoba.. Znajdź w słowniku obok wyrażenia 1-4.. Jeans are more used now then before.utworz poprawne formy podanych rzeczownikow i wpisz je do krzyzowki.. Zaimki krótsze wprowadzamy w środku zdania, np.: Nie było GO w domu.. Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. KROK 2.. 79 Wybierz poprawną formę czasownika.. Licencja.. Wybierz obraz,który zwrócił waszą uwagę i opisz go w kilku zdaniach.w .Verwende wer, was oder woher..

Zapisz zdania w zeszycie.

3.Jakie….Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą".. 79 Zamień zdania na stronę bierną czasu future simple lub be going to..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt